Bezoek van de ministers Henry en Collignon aan het windpark van Héron in het kader van de Internationale Dag van de Wind

15 juni 2021

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind heeft Luminus een werkbezoek georganiseerd aan het windturbinepark van Héron. Dit windturbinepark langs de E42 telt drie windturbines van 2,5 MW. Momenteel zijn werkzaamheden bezig voor de uitbreiding van de site met nog eens drie windturbines. Dit werkbezoek is voor Luminus een gelegenheid om te pleiten voor een intensievere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Wallonië om zo de klimaatverandering tegen te gaan. 

Ambitieuze doelstellingen, een lastig parcours

Voor de productie van hernieuwbare energie werden op Europees niveau doelstellingen vastgelegd. Ons land heeft vandaag de ambitie om meer dan 200 MW/jaar aan onshore windenergie te installeren. Wallonië zou tegen eind 2030 over een productiecapaciteit van 2.100 MW aan windenergie moeten beschikken. Eind 2020 zaten we net onder de 1.100 MW. Dit betekent dat we in het Waals Gewest 100 MW per jaar moeten bouwen als we de doelstelling tegen eind 2030 willen halen, hetzij ongeveer 30 windturbines op jaarbasis. Initiatieven zoals het windturbinepark van Héron kaderen dan ook perfect binnen deze doelstellingen. Luminus maakt zich zorgen over de toenemende moeilijkheden om een windvergunning te krijgen, waardoor de doelstellingen die Wallonië heeft vastgelegd, niet kunnen worden gehaald. Luminus wil van de Dag van de Wind gebruik maken om eraan te herinneren dat windenergie essentieel is voor de productie van de groene elektriciteit, wat nodig is om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Ministers Henry en Collignon brachten een bezoek aan de windturbine in Héron, in het gezelschap van een delegatie parlementsleden van de meerderheidspartijen die dezelfde belangstelling delen voor dit zeer actuele thema. 

In deze context van economisch herstel is de energietransitie een essentiële factor voor een veerkrachtiger samenlevingsmodel, waarvan we de ontwikkeling moeten aanmoedigen", benadrukt Philippe Henry, Waals minister van Klimaat en Energie. "De site in Héron is bovendien een mooi voorbeeld van een transversale aanpak waarbij hernieuwbare energie wordt gecombineerd met respect voor de biodiversiteit."

Binnenkort worden bijna 10.000 gezinnen in Héron van groene stroom voorzien

Het huidige windmolenpark telt 3 turbines en zal 18.000.000 kWh groene energie per jaar produceren, wat overeenstemt met het gemiddelde jaarverbruik van 4.500 Waalse huishoudens (op basis van een verbruik van 4.000 kWh/jaar). Dankzij dit park wordt jaarlijks iets minder dan 7.800 ton CO2 uitgestoten, wat overeenstemt met de uitstoot van 3.400 auto's (1) of 1.265 woningen (2). Momenteel wordt het windmolenpark uitgebreid. De 3 nieuwe windturbines in Héron zullen het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 5.250 huishoudens dekken, hetzij 21.000.000 kWh aan hernieuwbare energie. Deze 3 machines zullen een extra CO2-besparing van 10.000 ton per jaar opleveren. In totaal zullen binnenkort bijna 10.000 gezinnen van groene stroom worden voorzien.

Christophe Collignon, minister van Lokale Besturen en Huisvesting: “Wallonië weet waar het naartoe wil en haar doelstellingen zijn ambitieus, evenredig met de ecologische, economische en sociale uitdagingen die het moet aangaan. Ik breng hulde aan iedereen die zich hier  verenigt om nieuwe vormen van partnerschap tussen de openbare en de particuliere sector tot stand te brengen.”

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. De groenste stroom is uiteraard de stroom die niet wordt verbruikt, maar we investeren fors in hernieuwbare energie en stellen alles in het werk om onze projecten te ontwikkelen met het grootste respect voor de omwonenden en om de biodiversiteit waar mogelijk te bevorderen. Hier in Héron hebben de ecologische maatregelen die we genomen hebben, de terugkeer van bepaalde in Haspengouw zeldzaam geworden vogels mogelijk gemaakt.”

Respect voor de biodiversiteit: Héron geeft het goede voorbeeld

Wanneer men de woonzones verlaat, komt men al snel in natuurgebied terecht. Luminus neemt op dat vlak zijn verantwoordelijkheid. Zoals bij elke menselijke activiteit moet ook de productie van elektriciteit door middel van windturbines gepaard gaan met respect voor het milieu, en in het bijzonder voor de biodiversiteit. Het is ook onze missie om ervoor te zorgen dat onze windturbines geen afbreuk doen aan de plaatselijke biodiversiteit: als gebruiker van natuurgebieden wil Luminus de impact van zijn activiteiten op de biodiversiteit zoveel mogelijk beperken en de lokale biodiversiteit zelfs verrijken. De maatregelen die we in het windmolenpark van Héron hebben genomen, hebben hun doeltreffendheid bewezen.

 

Onderschrift foto:

Dit bezoek, dat werd georganiseerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, was een gelegenheid om de ontwikkeling van windenergie in Wallonië aan te kaarten, de binnenkant van een windturbine te bezoeken en de huidige uitbreidingswerkzaamheden te bespreken.

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be