Bridgestone Aircraft Tire Europe in Frameries: competitiever en groener dankzij een windturbine van Luminus

Frameries - 01/07/23 - Begin 2023 bouwde Luminus een windturbine met een maximaal vermogen van 4,2 MW op de site van Bridgestone Aircraft Tire Europe NV (BAE), dat in Frameries vliegtuigbanden herstelt. De windturbine werd op zaterdag 1 juli ingehuldigd in aanwezigheid van de heren Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië, Jean-Marc Dupont, burgemeester van Frameries, Michaël Codron, CEO van Bridgestone Aircraft, Jacques Gobert, Voorzitter van de intercommunale IDEA en Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus.

Kringloopeconomie

Bridgestone Aircraft Tire Europe (BAE) is een leverancier van nieuwe en vernieuwde vliegtuigbanden en een dienstverlener binnen de luchtvaartindustrie. BAE, een toonaangevende speler in de regio Bergen, stelt ongeveer 200 bedienden en arbeiders te werk. Het bedrijf “herstelt” de versleten vliegtuigbanden van zijn klanten, en dit voor zo’n vijftig verschillende modellen. Het bedrijf is gevestigd in Frameries en kan bogen op meer dan vijftig jaar ervaring. Het werkt voor luchtvaartmaatschappijen en reparatiebedrijven voor vliegtuigbanden in de hele EMEA-regio (Europa, Afrika en het Midden-Oosten). BAE maakt deel uit van de Bridgestone Group, wereldleider in geavanceerde oplossingen en duurzame mobiliteit. Bridgestone is aanwezig in 150 landen en de 145.000 werknemers zetten zich elke dag in om de beste producten en diensten aan de samenleving te bieden.

60% van elektriciteitsbehoefte gedekt door de windturbine

De 150 meter hoge Vestas V117-windturbine, met een capaciteit van 4,2 MW, zal elk jaar 6.500.000 kWh produceren, wat voldoende is om ongeveer 65% van de elektriciteitsbehoefte van de site van Frameries te dekken. Dankzij deze turbine zal jaarlijks 3.097 ton CO2 bespaard kunnen worden. Het project werd uitgevoerd en zal worden geëxploiteerd door ActiVent Wallonie, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tussen Luminus (participatie van 51%) en verschillende intercommunales, waaronder IDEA die het bedrijvenpark van Frameries beheert waar BAE gevestigd is. ​ De inhuldiging van de windturbine is een belangrijke mijlpaal in het voortdurende streven van Bridgestone en Luminus naar een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië: "Dit project ligt volledig in de lijn van de wens van Wallonië om een ambitieus milieubeleid te voeren. Ons Gewest wil een voortrekkersrol spelen: het geeft zichzelf de middelen om zijn doelstellingen te bereiken, met name via zijn Herstelplan en Circulair Wallonië. Ik wil alle betrokkenen feliciteren met het succes van dit project! Deze windturbine is het antwoord op de uitdagingen van onze tijd. Hernieuwbare energie, zoals windenergie, zal ons in staat stellen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dankzij deze windturbine wordt bijna 3.000 ton CO2 vermeden! En hij zal elektriciteit leveren voor Bridgestone Aircraft Tire Europe, dat een voorbeeld is van de circulaire economie.”

Veiligheid en duurzame ontwikkeling: twee topprioriteiten

Dankzij de kwaliteit van het geleverde werk en de investeringen in automatisering en robotica die van de site van Frameries een modelfabriek voor de hele Japanse groep hebben gemaakt, kunnen er 400 banden per dag worden geproduceerd. Een dergelijke activiteit vereist uiteraard de grootste nauwgezetheid, ook op het vlak van veiligheid. ​

De inhuldiging van de windturbine op zaterdag 1 juli kaderde binnen een breder programma van twee dagen gewijd aan veiligheid en duurzaamheid. Op vrijdag 30 juni werden de werknemers van het bedrijf uitgenodigd om in de verschillende werkplaatsen langs te gaan om er deel te nemen aan allerhande activiteiten rond veiligheid op het werk en duurzame ontwikkeling. Het doel van die dag was niet alleen om de werknemers op te leiden, maar ook - en vooral - om hen bewust te maken van veiligheid en ecologie. ​

“Omwille van onze hoofdactiviteit - het herstellen van vliegtuigbanden - maken we noodzakelijkerwijs deel uit van de kringloopeconomie. Onze vliegtuigbanden hebben meerdere levens: de banden kunnen 3 tot 4 keer worden vernieuwd en hergebruikt. Bovendien werken we nauw samen met Rubergreen, dat vlak naast ons is gevestigd en ons rubberafval verwerkt en recycleert. Een van de strategische prioriteiten van ons bedrijf is om actief bij te dragen aan de ecologische transformatie van de luchtvaartindustrie. Daarvoor hebben we duidelijke doelstellingen, zoals de valorisatie van de natuurlijke hulpbronnen, de vermindering van de CO2-uitstoot met 50% tegen 2030 en koolstofneutraliteit in 2050”, verduidelijkt Michaël Codron, CEO van Bridgestone Aircraft Tire Europe.

Bridgestone wil de 17 doelstellingen die nodig zijn voor het verkrijgen van het UNITAR-certificaat van de Verenigde Naties, geleidelijk verwezenlijken. In januari 2023 werd de maturiteit van haar MVO-activiteiten voor het eerst beoordeeld door EcoVadis. “De Bridgestone Group heeft altijd activiteiten gestimuleerd die gericht zijn op het ondersteunen van alle stakeholders van de samenleving. Deze visie komt niet enkel tot uiting in de strategische krachtlijnen van de Groep, maar ook in haar acties”, bevestigt Michaël Codron, CEO van Bridgestone Aircraft Tire Europe.

“BAE heeft een aantal lokale initiatieven uitgerold rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het ondersteunen van de lokale besturen en instanties”, vervolgt Michaël Codron. “Zo steunen we bijvoorbeeld verschillende lokale verenigingen door middel van inzamelingen en interne acties. We hebben ook onze inspanningen voortgezet om onze activiteiten te decarboniseren en onze energie-efficiëntie te verbeteren. Een opmerkelijk initiatief op dit vlak is de installatie, samen met Luminus, van een windturbine op onze site begin 2023. Luminus staat in voor de exploitatie en het onderhoud van de windturbine. Wij van onze kant zullen tegen gunstige financiële voorwaarden een deel van de elektriciteit kunnen gebruiken die door deze installatie wordt geproduceerd.”

Luminus: windenergie voor meer dan 382.000 gezinnen

Met zijn 270 windmolens beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 698 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 382.000 gezinnen met groene stroom. Als belangrijke en verantwoordelijke speler en als nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht draagt Luminus bij aan een industriële oplossing voor de energietransitie, door zijn klanten innovatieve oplossingen te bieden op het vlak van energie-efficiëntie en door massaal te investeren in hernieuwbare energie. ​ ​ ​ ​ Luminus bouwt windmolens op de parkeerterreinen of opslagsites van zijn klanten in industriezones. Die klanten verliezen bijna geen ruimte en verbruiken 100% hernieuwbare energie die rechtstreeks op hun site geproduceerd wordt.

Grégoire Dallemagne, Chief Executive Officer van Luminus“Dit project kadert perfect binnen onze ambitie om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Ik wil BAE bedanken voor het vertrouwen. De installatie van windturbines op bedrijventerreinen biedt ondernemingen de kans om een succesvolle drievoudige transitie te maken: economisch, maatschappelijk en ecologisch. Zo kunnen we het concurrentievermogen van de bedrijven verhogen, hun CO2-uitstoot beperken en de aantrekkingskracht van Wallonië vergroten. Met de installatie van deze turbine op zijn site kan BAE zijn energiefactuur verminderen en zijn ecologische voetafdruk verkleinen door zelf de groene stroom te produceren die het bedrijf nodig heeft. We hopen dat dit voorbeeld navolging krijgt in de regio Bergen.”

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be