Dankzij e-NosVents, een nieuwe structuur van EDF Luminus en Ideta voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, gaat Picardisch Wallonië een groene toekomst tegemoet

EDF Luminus en ELSA (het energiefiliaal van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling Ideta) kondigen de oprichting aan van e-NosVents, een gemeenschappelijk filiaal dat zich gaat toeleggen op de ontwikkeling, de  bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië.

 

EDF Luminus en ELSA werkten al nauw samen voor het windmolenpark van Tourpes-Thumaide en in het kader van samenwerkingen met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat al sinds 2008 door IDETA, via haar energiedochter ELSA, wordt uitgedragen

Met de oprichting van E-NosVents willen EDF Luminus en ELSA hun samenwerking bestendigen. EDF Luminus bezit een participatie van 60%. ELSA heeft 40% in handen. EDF Luminus en ELSA willen samen projecten rond hernieuwbare energie opzetten en de omwonenden daarbij betrekken om zo de Belgische productiedoelstellingen te halen: 13% hernieuwbare energie in het bruto-energieverbruik tegen 2020.

In een eerste fase wil E-NosVents twee windmolenparken ontwikkelen, een met 8 windturbines in Tournai Ouest, dat in de herfst van 2017in dienst wordt gesteld , en daarnaast het park van Leuze verder uitbreiden met nog eens 4 windmolens. Het doel is om tegen 2020 in Picardisch Wallonië 20 windmolens in verschillende parken in dienst te stellen.

De samenwerking zal zich niet beperken tot windenergie. Er worden ook studies uitgevoerd omtrent projecten voor zonne- en waterkrachtenergie.

Rudy Demotte, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel en burgemeester van Doornik bevestigt het engagement van Doornik : Via verschillende initiatieven, gaande van de aankoop van voertuigen die op CNG rijden, de isolatie van publieke gebouwen en scholen tot het planten van bomen op ons grondgebied, Doornik wil zich engageren voor het leefmilieu. Dit project draagt hiertoe bij.

Voor Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus, “sluit deze operatie perfect aan bij de strategie van EDF Luminus. Als producent van groene energie is het onze taak om projecten rond hernieuwbare energie en een vermindering van het energieverbruik aan te moedigen, te promoten en de mensen daarvoor te sensibiliseren. Dit model zal dit soort partnerships met andere intercommunales die de ontwikkeling van nieuwe energie in hun regio willen stimuleren, ongetwijfeld bevorderen.“

Pierre Wacquier, Voorzitter van IDETA/ELSA : “Dit project sluit perfect aan bij het huidige beleid van de Waalse regio dat erin bestaat windenergieprojecten aan te moedigen in bedrijvenparken en langs snel- en spoorwegen”.

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 17% van haar productie is afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen. EDF Luminus is een ambitieuze speler op het vlak van windenergie: met haar windmolenpark van 120 turbines produceert EDF Luminus 596 GWh energie per jaar. Dat is evenveel als het energieverbruik van meer dan 150.000 gezinnen.

 

 

OVER IDETA / ELSA

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA is de geprivilegieerde partner voor gemeenten en ondernemingen die ten dienste staat van de economische ontwikkeling in Picardisch Wallonië. IDETA biedt vastgoeddiensten en -oplossingen aangepast aan de noden van bedrijven en investeerders, evenals een doelgerichte en geïndividualiseerde begeleiding gericht op het opzetten en ontwikkelen van ondernemingsprojecten.  Ook gemeenten krijgen in het kader van hun stadsvernieuwings- en plattelandsontwikkelingsprojecten steun van IDETA. Verder ontwikkelt het Agentschap ook het toeristisch potentieel van Picardisch Wallonië door de opwaardering van het erfgoed en de landschappen. IDETA hecht ook belang aan het ontwikkelen van diensten van algemeen belang en beheert zo het crematorium “Les Blancs Arbres” en een netwerk van bedrijfscrèches in de economische activiteitenzones van Picardisch Wallonië.

Als verantwoordelijke economische speler van Picardisch Wallonië heeft IDETA de toename van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van de energie-efficiëntie centraal geplaatst in zijn prioriteiten met als doel om de energietransitie in deze regio te bevorderen en de CO2-uitstoot er aanzienlijk te verminderen. Via ELSA, dochteronderneming van IDETA en actief in de productie van hernieuwbare energie, heeft het Agentschap in zijn strategisch plan de doelstelling opgenomen om investeringen met meerwaarde voor Picardisch Wallonië op te starten, in het bijzonder gericht op de verdere harmonieuze ontplooiing van windenergie, de meest efficiënte energiebron in het gebied. Deze strategie ligt in lijn met het “Territoriaal Project Picardisch Wallonië 2025”, gedragen door de Conseil de Développement van Picardisch Wallonië (waarvan IDETA lid is). Een van de doelstellingen van dit project is om van Picardisch Wallonië een uitmuntende regio op milieuvlak te maken.

Download hier de windbrochure van EDF Luminus

PDF - 1.0 Mb

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Anne-Marie Goemaere

Contact presse IDETA/ELSA, IDETA / ELSA

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be