De Belgen en hun energieverbruik: Luminus publiceert een energiebarometer

In augustus organiseerde Luminus in samenwerking met IPSOS en Sia Partners een grote energiebarometer. Het doel was na te gaan hoe de Belgen de huidige situatie op de energiemarkt zien, hoe ze hun verbruik onder controle houden - zowel via hun gedrag als dankzij hun investeringen - en hoe ze zich informeren op het vlak van energie. Uit de resultaten van deze nationale studie blijkt dat er nog ruimte is voor progressie.

De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken

De studie toont aan dat 80% van de Belgen de voorbije 24 maanden maatregelen heeft genomen om het energieverbruik te verminderen, en dat de meest genomen maatregelen (bijvoorbeeld het licht uitdoen, voor 65%) vooral betrekking hebben op het elektriciteitsverbruik. Maatregelen met de grootste impact op het gasverbruik worden door maximaal 50% van de Belgen genomen (50% gebruikt minder warm water, 47% zet de verwarming enkele graden lager ...). Er is dus nog veel potentieel om nog meer energie te besparen: elke Belg past gemiddeld 4,3 maatregelen van de 12 meest aangehaalde maatregelen toe.

Aanpassing van de voorschotten om onaangename verrassingen te voorkomen

42% van de Belgen heeft zijn maandelijkse energievoorschot verhoogd. De meeste Belgen hebben hun voorschot op eigen initiatief aangepast. Anderen deden dat na een voorstel van hun energieleverancier en automatisch bij de jaarafrekening. We kunnen alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is dat de voorschotten overeenstemmen met de realiteit. Als energieleverancier raadt Luminus zijn klanten aan hun voorschotten te verhogen om verrassingen op de afrekening te voorkomen.

Hoe het verbruik onder controle houden?

71% van de Belgen zegt relatief goed op de hoogte te zijn van de verschillende manieren om hun energieverbruik op te volgen (zoals het invoeren van hun verbruiksgegevens via de klantenzones van de leveranciers). In Henegouwen is dat zelfs 79%. 19% van de Belgen voert hun verbruiksgegevens maandelijks in, zodat ze hun voorschotten kunnen aanpassen of hun toekomstige afrekening kunnen inschatten.

Groeiende belangstelling voor een koolstofvrije toekomst

48% van de Belgen zegt dat hun persoonlijke belangstelling voor de gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak van hernieuwbare energie de voorbije zes maanden is toegenomen. Iets meer dan een derde van de Belgen steunt onvoorwaardelijk de transitie naar een meer klimaatneutrale samenleving.  57% steunt de energietransitie zolang dat geen al te grote persoonlijke financiële gevolgen heeft.

Vertrouwen in de leverancier

De Belgen vertrouwen erop dat hun energieleverancier hen informeert over hoe ze energie kunnen besparen (62% van de Belgen neemt hierover contact op met hun leverancier). Hun andere meest geconsulteerde bronnen zijn vrienden/familie (60%) of de pers (55%). 32% van de Belgen die moeite hebben om hun facturen te betalen, hebben de leveranciers om hulp gevraagd en hebben een afbetalingsplan bekomen.

Luminus benadrukt in dat verband dat het de taak van de energieleverancier is om zijn klanten bij te staan en te helpen. De elektriciteitsproducent of energieleverancier heeft net als de burger geen invloed op de internationale marktprijzen, maar ieder van ons kan de vraag wel beïnvloeden. De energieleverancier is er om klanten te ondersteunen en advies te geven om zoveel mogelijk energie te besparen.

Maatregelen en investeringen van consumenten

80% van de Belgen verklaart de afgelopen 24 maanden hun gedrag te hebben aangepast om hun energieverbruik te verminderen. 11% heeft kleine investeringen gedaan (thermostatische kranen, radiatorfolie enz.) en 12% grotere investeringen (nieuwe ramen, nieuwe verwarmingsinstallatie enz.).

Hoewel veel van de maatregelen al langer dan twee jaar werden genomen (lichten uitdoen, ledlampen gebruiken enz.), hebben de Belgen de voorbije twee jaar ook op andere zaken gelet (15% is minder warm water gaan gebruiken, 16% heeft de verwarming enkele graden lager gezet enz.). Wat investeringen in energie voor de komende 12 maanden betreft, denken de Belgen vooral aan de installatie van zonnepanelen om hun energiefactuur te verminderen (overwogen door 44% van de toekomstige investeerders en door 9% van de Belgen voor de komende 12 maanden). Anderen overwegen de installatie van een warmtepomp en het isoleren van hun dak.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Ons verbruik verminderen is op korte termijn de enige oplossing om onze factuur maar ook ons verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen, wat niet alleen goed is voor onze energieonafhankelijkheid, maar ook voor de planeet. De resultaten van deze studie tonen aan dat er nog ruimte is voor progressie. Samen met de consumenten, bedrijven en overheden kunnen en moeten we alle beschikbare oplossingen om de vraag naar energie te doen afnemen, versneld implementeren. Want als de vraag daalt, dalen ook de prijzen. Samen kunnen we daarin slagen.”

 

Nico De Bie

Communication Director, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be