De groep EDF, EDF Luminus en de Stad Genk werken samen aan duurzame stad

SMART CITIES GENK

GENK – De Groep EDF, EDF Luminus en de Stad Genk ondertekenen vandaag een samenwerkingssovereenkomst om expertise uit te wisselen en concrete duurzame en innovatieve projecten te ontwikkelen voor de Stad Genk rond Smart Cities. De overeenkomst is voor de Groep EDF en EDF Luminus een voorbeeld van hun engagement om lokale initiatieven te ondersteunen in een provincie waar de Belgische energieleverancier en -producent al lange tijd aanwezig is.

Energie anders bekijken

In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. De Groep EDF en EDF Luminus zijn er zich van bewust dat dit een hele uitdaging is. Ze zijn ervan overtuigd dat de klassieke manier om met energie om te gaan moet herbekeken worden en dat er nieuwe en duurzame oplossingen aangeboden moeten worden aan de burgers.

De Groep EDF, wereldleider in elektriciteit en belangrijkste elektriciteitsproducent in Europa, investeert jaarlijks 500 miljoen euro in R&D. Een van de belangrijkste prioriteiten is ‘duurzame steden’.

In België ontwikkelt EDF Luminus een innovatiestrategie en gaat de uitdagingen na op vlak van energie, economie en milieu. EDF Luminus legt de nadruk op nieuwe technologieën voor de productie van elektriciteit, energie-efficiëntie, de sociale impact van projecten en de invloed ervan op het milieu.

Innovatieve, duurzame en mobiliserende projecten in de stad Genk

De Stad Genk heeft een uitgesproken ambitie om te innoveren op vlak van stadsontwikkeling. Om in de toekomst de rol van de Stad Genk veilig te stellen en te versterken, zet de stad Genk in op de overgang van een industriële maakeconomie naar een innovatieve en duurzame maak- en kenniseconomie.

De Stad Genk investeert in verschillende projecten op het vlak van duurzame mobiliteit en energie-efficiëntie. EDF Luminus en de Groep EDF stellen hun expertise ter beschikking om deze projecten te ondersteunen.

De openbare verlichting geanalyseerd

Een concreet voorbeeld van de samenwerking is de analyse die zal gebeuren van de straatverlichting op het grondgebied van Genk, hetgeen uniek voor België is. De beoogde voordelen zijn talrijk: het comfort en de veiligheid van de burgers verhogen, het energieverbruik optimaliseren, het duurzaam investeren in slimme technologieën en het aanpakken van de lichtvervuiling.

Een masterplan elektrische mobiliteit voor Limburg

EDF Luminus zal voor Infrax een masterplan realiseren voor de inplanting van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in 44 Limburgse gemeenten, waaronder Genk, met het oog op het halen van de Europese doelstellingen om tegen 2020 12.000 publiek toegankelijke laadpalen te hebben op het Belgische Grondgebied. Vandaag staat de teller op 1000 voor gans België.

Daarnaast zijn er onder meer ook projecten voorzien rond energie-efficiëntie en –optimalisatie in openbare gebouwen met oog voor integratie van hernieuwbare energiebronnen en zal er worden deelgenomen aan onderzoeksprojecten van de EDF groep.

Een samenwerking met alleen maar winnaars

De Groep EDF en EDF Luminus gaan de toepassing van hun expertise tevens testen in concrete projecten, dankzij de actieve samenwerking met de steden en gemeenten. Voor hen is het interessant te kunnen genieten van deze knowhow, die toegevoegde waarde creëert.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “We zijn alzo trots onze lokale verankering in de Limburgse regio te kunnen versterken en innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de inwoners van deze regio, waar het bedrijf al geruime tijd aanwezig is.”

Wim Dries, Burgemeester van Genk: “Met de ontwikkeling van het Thor Park in Genk zetten we in op innovaties rond energie en duurzaamheid. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we dat ook toepassen op ons eigen grondgebied en spelen we daar als labostad verder op in”.

De overeenkomst die vandaag werd ondertekend door de Stad Genk, de Groep EDF en EDF Luminus is een concreet bewijs dat de wil er is om dankzij innovatie een antwoord te vinden op  de milieu-uitdagingen: duurzame steden, intelligente netwerken, elektrische voertuigen en energie-efficiëntie van gebouwen zijn slechts enkele voorbeelden.

Burgemeester Wim Dries

Verantwoordelijke mandataris , Stad Genk

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be