De Raad van Bestuur keurt de intentie tot beursgang van EDF Luminus goed

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIG ANDER LAND WAAR ZULK VERSPREIDING ZOU VERBODEN ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

EDF Luminus, eerste challenger op de Belgische energiemarkt, kondigt zijn intentie tot beursgang en notering op Euronext Brussel aan. Deze operatie zou kunnen gefinaliseerd worden voor het einde van 2015, onder voorbehoud van de marktomstandigheden en de goedkeuring van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Conform de bestaande aandeelhoudersovereenkomst met EDF, getekend op 16 april 2010, hebben de Belgische aandeelhouders van EDF Luminus hun vraag voor een beursintroductie betekend met het oog op de verkoop van hun aandelen. Vandaag bezit de Groep EDF 63,5% van het kapitaal van EDF Luminus via zijn filiaal EDF Belgium. De overige 36,5% is in handen van de Belgische aandeelhouders Publilec, Publilum, Socofe, VEH, Ethias en Nethys. De raad van bestuur heeft op haar bijeenkomst van 13 mei 2015 in Brussel beslist om het proces van de beursintroductie van deze aandelen op te starten.

 

EDF Luminus voert al meerdere jaren een grondige transformatie door waarbij het bedrijf voornamelijk wil groeien in on shore windenergie en energiediensten met als ambitie om de eerste energiepartner van de Belgen te worden. Om die ambitie te realiseren wil EDF Luminus kapitaliseren op zijn sterke lokale verankering, de kwaliteit van zijn diensten, zijn aanbod aan innovatieve oplossingen en de expertise van EDF op energievlak.

 

De gerealiseerde successen getuigen van de pertinentie van de strategie en de kwaliteit van het economisch model van EDF Luminus. Het bedrijf heeft netto 50.000 nieuwe klanten gewonnen en de hoge klantentevredenheid bleef behouden.[1]

 

Het aantal oplossingen dat door EDF Luminus wordt aangeboden, werd in 2014 uitgebreid met nieuwe energiediensten voor residentiële klanten dankzij participaties in de bedrijven RAMI Services en Dauvister. Door de acquisitie van ATS[2], aangekondigd in april 2015, heeft het bedrijf zijn gamma aan oplossingen voor industriële klanten evenals aan klanten in de tertiaire en openbare sector uitgebreid.

 

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van EDF Luminus is ook sterk gestegen. Hierdoor is het bedrijf in 2014 de nummer 1 geworden wat betreft de ontwikkeling van onshore windenergie in België en kon het zijn vooraanstaande rol in groene energie versterken. Het bedrijf heeft tevens deelgenomen aan de bevoorradingszekerheid van het land via de deelname van de STEG-centrale (stoom – en gasturbine) van Seraing aan de strategische reserve waardoor transportnetbeheerder Elia beroep kan doen op deze gascentrale wanneer een stroomtekort dreigt.

 

De toekomstige beursnotering zal EDF Luminus een nog grotere financiële en strategische flexibiliteit geven.

 

[1]Bron: VREG

[2]Onder voorbehoud van goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteiten

 

---------------------------

Belangrijke informatie

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging maakt geen aanbod uit, of maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging om aandelen aan te kopen of uit te geven, noch een sollicitatie van een aanbod om aandelen aan te kopen of om erop in te schrijven, en elke aankoop van, inschrijving op of verzoek om, aandelen in EDF Luminus NV (de “Vennootschap”) mag enkel worden gedaan op basis van informatie opgenomen in door de Vennootschap te gepasten tijde uit te geven prospectus met betrekking tot de aanbieding van dergelijke aandelen en, in voorkomend geval, op basis van de supplementen bij dergelijk prospectus. Deze aankondiging is geen prospectus. Het prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten over de Vennootschap en haar management, de risico's verbonden aan het beleggen in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie zijn niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada of Japan. De voltooiingsdatum van de aanbieding of van de toelating tot de verhandeling van de aandelen kan onder meer worden beïnvloed door marktomstandigheden. Er is geen enkele garantie dat een dergelijke aanbieding of toelating tot de verhandeling zal plaatsvinden en niemand mag zijn financiële beslissingen baseren op de intenties van de Vennootschap met betrekking tot dergelijke aanbieding of toelating tot de verhandeling in deze fase.

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be