Dertiende windturbine voor het windpark van Tourpes-Thumaide

Luminus en het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA organiseren samen met hun gemeenschappelijke onderneming e-NosVents vanavond in het stadhuis van Leuze-en-Hainaut een openbare informatievergadering om hun project voor de bouw van een dertiende turbine in het windmolenpark van Tourpes-Thumaide voor te stellen. De nieuwe windturbine zal meer dan 7 GWh groene energie per jaar produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 1.900 Waalse huishoudens. 

De nieuwe windturbine zal geïnstalleerd worden in het verlengde van het bestaande park, op de grens van de dorpen Ellignies-Sainte-Anne en Tourpes. De turbine zal worden toegevoegd aan de drie windturbines die eind 2020 in werking zijn gesteld en aan de negen andere die sinds 2013 operationeel zijn.

Nadat de minister de bouw van de turbine in januari 2019 had afgewezen om stedenbouwkundige redenen en omdat ze te dicht bij een vogelgebied zou staan, werd de windturbine bijna 200 m naar het zuiden verplaatst. Ze zal dus meer op een lijn staan met de drie recentste windturbines, zal beter geïntegreerd zijn in het bestaande park en zal zich op meer dan 590 m van de dichtstbijzijnde woningen bevinden, wat verder is dan aanbevolen door het referentiekader voor de installatie van windturbines in het Waals Gewest. Naast de wijziging van locatie zullen er ook coherente compensatiemaatregelen voor vogels worden voorzien en vastgelegd door de milieueffectenstudie.

Tijdens de bijeenkomst die vanavond om 19.30 uur gepland is in het stadhuis van Leuze-en-Hainaut, zullen de omwonenden informatie krijgen over de inhoud van het project en over de methodologie die tijdens de milieueffectenstudie werd gehanteerd. Die studie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau dat met de opmerkingen van de omwonenden rekening zal houden. De resultaten zullen worden bekendgemaakt aan het publiek en aan de betrokken partijen in het kader van het openbaar onderzoek met betrekking tot de vergunningsaanvraag, voorzien voor medio 2022.

Positieve impact op het milieu

Met een maximumvermogen van 4,2 MW wordt de productie van deze nieuwe turbine geraamd op 7.000 MWh groene energie per jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoeften van ongeveer 1.900 Waalse gezinnen. Dankzij deze windturbine zal 1.477 ton CO2 (equivalent) minder uitgestoten worden in vergelijking met de uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 516 dieselauto's (1).

De geplande turbine is een gelijkaardig model als de drie windturbines die sinds 2020 in bedrijf zijn (tiphoogte van 150 meter, rotordiameter van 115 meter). Het betreft een windturbine van de nieuwste generatie die het mogelijk zal maken het windpotentieel van de zone optimaal te benutten én de impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

Dit nieuwe project zal bijdragen tot de klimaatdoelstellingen en zal Wallonië helpen om zijn doelstelling te bereiken om tegen 2030 jaarlijks 100 MW aan windenergie te installeren, hetzij ongeveer 30 windturbines per jaar. Het kadert ook binnen de ambities van Europa om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

De ambitie van Luminus

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Luminus is de grootste producent van onshore windenergie en waterkracht in België. Het beschikt over een park met 249 windturbines en een geïnstalleerd vermogen van 640 MW, goed voor de bevoorrading van bijna 344.000 Belgische gezinnen met groene stroom.

Partnership tussen Luminus en IDETA

Luminus en IDETA werken reeds nauw samen sinds de ontwikkeling van het windpark Tournai Ouest en in het kader van samenwerkingen met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat sinds 2008 door IDETA wordt uitgedragen. Met de oprichting van het bedrijf e-NosVents wilden beide bedrijven hun samenwerking bestendigen. Luminus bezit een participatie van 60% en IDETA heeft 40% in handen. Luminus en IDETA willen samen projecten rond hernieuwbare energie opzetten en de omwonenden daarbij betrekken.

 (1) op basis van 15.000 km/jaar, een gemiddelde dieseluitstoot van 3,175 kg CO2(e)/l en een verbruik van 6 l/100 km

 

 

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be