Ecologische compensatiemaatregelen in het kader van Luminus windprojecten bevorderen de biodiversiteit en de terugkeer van vogels in het bijzonder

Windenergie draagt bij tot het behalen van de doelstellingen inzake de strijd tegen de klimaatverandering. Ze stoot geen broeikasgassen uit, maar wordt soms bekritiseerd omwille van haar impact op het milieu, met name op de biodiversiteit. Luminus ziet erop toe dat haar windturbineparken vanaf de ontwerpfase in hun omgeving worden geïntegreerd en voorziet specifieke maatregelen, gebaseerd op de effectenstudies die voorafgaand aan de projecten worden uitgevoerd. Die maatregelen komen de lokale biodiversiteit ten goede, zoals blijkt uit waarnemingen verricht tijdens de eerste jaren na de implementatie.

De klimaatverandering heeft een impact op de biodiversiteit ... en vice versa

Luminus wil bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst en tegelijkertijd bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit. Dat is de bestaansreden van het bedrijf. Biodiversiteit levert namelijk ecosysteemdiensten die essentieel zijn voor ons voortbestaan. Helaas wordt die biodiversiteit, die zo'n kostbare bondgenoot is, rechtstreeks bedreigd door de klimaatverandering.

Biodiversiteitsbevorderende maatregelen aan de windturbineparken van Luminus

De vzw Faune et Biotopes bood ondersteuning bij de implementatie van compenserende maatregelen (technische aanbevelingen, advies over optimale zaaiperiodes, hulp bij het bepalen van de nodige mengsels, doorverwijzing naar zaaizaadleveranciers enz.), met name voor de windturbineparken van Villers-le-Bouillet en Héron. De bestekken bij de overeenkomsten die enkele jaren geleden met de landbouwers werden afgesloten, werden aangepast aan de huidige aanbevelingen van het DNF (Département de la Nature et des Forêts), overeenkomstig de referentienota voor de inachtneming van de biodiversiteit. Zo werden er gras- en voedselstroken ingericht om in de behoeften van de akkervogels te voorzien. De grasstroken dienen als nest- en schuilplaats voor de vogels, terwijl de voedselstroken hen in het voorjaar van insecten en in de winter van zaden voorzien.

Gelukkige vogels maken Luminus ook gelukkig

In het najaar van 2016 werd iets meer dan 8,25 hectare aan biodiversiteitsbevorderende percelen ingericht ter voorbereiding van de bouw van een windturbinepark in de gemeente Héron. Deze maatregelen werden op ongeveer tien kilometer van de windturbines geïnstalleerd. Sinds 2016 staat de vzw Faune & Biotopes, op verzoek van Luminus, in voor de opvolging van de implementatie van de eerste maatregelen alsook voor het onderhoud van de gras- en voedselstroken. In dat kader voert de vzw jaarlijks twee bezoeken uit. Sinds 2017 wordt ook het vogelbestand opgevolgd. Deze monitoring vond plaats vanaf het voorjaar 2017 tot de zomer 2019. Uit deze drie jaar durende opvolging (25 terreinbezoeken in 29 maanden) blijkt dat de vogelsoorten waarop deze maatregelen gericht zijn, zoals de kiekendief en andere akkervogels, positief reageren op de voorziene inrichtingen. De monitoring werd verlengd voor de periode 2020/2021.

In Villers-le-Bouillet ging de vergunning voor de bouw van het windmolenpark vergezeld van belangrijke compenserende maatregelen, die in het voorjaar van 2018 op bijna 36 ha werden geïmplementeerd. Het bijzondere van de gekozen site is dat het één groot perceel van 14 hectare betreft. De monitoring van het vogelbestand is eind 2020 van start gegaan en zal tot het voorjaar van 2022 duren.

Over het algemeen waren de resultaten van de bezoeken ter plaatse zeer bevredigend: dankzij de goede naleving van de lastenboeken door de landbouwers beantwoordden de gras- en voedselstroken aan de specificaties, waren ze voldoende dicht begroeid en boden ze voldoende voedsel voor de winter.

Zowel in Villers-le-Bouillet als in Héron wijst de snelle en positieve reactie van de fauna op de ontegensprekelijke aantrekkingskracht van deze compenserende maatregelen. In de impactstudies was immers specifieke aandacht uitgegaan naar akkervogels (veldleeuwerik, kievit, grauwe gors,..) in het algemeen (waarvan de populaties er praktisch allemaal op achteruitgaan), maar ook naar de drie kiekendieven (de bruine, de blauwe en de grauwe kiekendief). Hun constante aanwezigheid bij de compenserende maatregelen belooft veel goeds, want dit bevestigt de aantrekkingskracht ervan.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Ik ben blij dat de ecologische compensatiemaatregelen die in het kader van onze windenergieprojecten worden geïmplementeerd, zulke bemoedigende resultaten opleveren. Ze bewijzen dat onze strategie die erin bestaat een CO2-neutrale energietoekomst te bouwen en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming en het behoud van de biodiversiteit pertinent is. Het verheugt me dat deze maatregelen de terugkeer mogelijk maken van vele zeldzame of in aantal achteruitgaande vogels zoals de velduil, de kiekendief en de sperwer.”

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be