EDF Luminus en ELSA hebben het windmolenpark van Tournai Ouest ingehuldigd

EDF Luminus en ELSA (het energiefiliaal van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA) hebben onlangs samen een nieuw windmolenpark met 8 turbines ingehuldigd op het toekomstige bedrijventerrein Tournai Ouest 3. Het door de partners georganiseerde evenement was toegankelijk voor het grote publiek en kon rekenen op de aanwezigheid van Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling, Jean-Luc Crucke, Waals minister van Begroting en Energie, en Rudy Demotte, burgemeester van Doornik. Met meer dan 500 deelnemers was het een groot succes.

Dit nieuwe windmolenpark is het resultaat van de samenwerking tussen EDF Luminus en ELSA, die hun partnership hebben bestendigd met de oprichting van e-NosVents, dat voor 60% in handen is van EDF Luminus en voor 40% in handen van ELSA. De partners willen samen hernieuwbare-energieprojecten opzetten om zo de Belgische productiedoelstelling te behalen: 13% hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik tegen 2020.

Het windmolenpark, dat één jaar na de oprichting van e-NosVents operationeel is, telt acht Vestas V100-windmolens met elk een vermogen van 2 MW. Deze acht turbines (waarvan er reeds zes werden geïnstalleerd) met een totaal vermogen van 17,6 MW zullen elk jaar 45 GWh aan groene stroom produceren, wat overeenstemt met het gemiddelde verbruik van 12.000 Waalse huishoudens. Dankzij dit nieuwe park zal elk jaar 20.000 ton minder CO2 worden uitgestoten (in vergelijking met een steenkoolcentrale), hetzij het equivalent van de uitstoot van 8.500 wagens (1).

De geproduceerde elektriciteit zal in het klassieke distributienet geïnjecteerd worden en zal ook toelaten te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de ondernemingen van het toekomstige bedrijventerrein. Door de elektriciteitsproductie in de omgeving van grootverbruikers te verhogen, ligt het project in de lijn van het huidige Waalse regionale beleid dat de ontwikkeling van windmolens op bedrijventerreinen en langs snelweg- en spoorweginfrastructuren wil stimuleren. e-NosVents wil bovendien het nieuwe windmolenpark uitbreiden met de installatie van drie bijkomende turbines op de bedrijventerreinen Tournai Ouest 1 en 2. Het is de bedoeling elk jaar 18 GWh te produceren, wat overeenstemt met het elektriciteitsverbruik van 4.500 huishoudens.

Grégoire Dallemagne, CEO van de Groep EDF Luminus: “Ik ben verheugd over de uitstekende samenwerking tussen Ideta en EDF Luminus, die het mogelijk heeft gemaakt 8 windmolens te installeren in Doornik. Samen investeren we in hernieuwbare energie, wat essentieel is in de strijd tegen de klimaatopwarming."

Volgens IDETA belichaamt het nieuwe windmolenpark de ambitie van het Agentschap om samen met enkele belangrijke spelers uit de sector de ontwikkeling te stimuleren van projecten die de productie van hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië beogen.  

Het nieuwe windmolenpark en de geplande uitbreiding ervan kaderen binnen het “Projet de Territoire Wallonie picarde 2025”, dat onder meer tot doel heeft Picardisch Wallonië om te vormen tot een excellentieregio op ecologisch vlak.

Het succes van dit mooie evenement bewijst de toenemende belangstelling van de burgers voor hernieuwbare energie, een cruciale schakel voor een groenere wereld.

 

(1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

Over IDETA/ELSA

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA is de geprivilegieerde partner voor gemeenten en ondernemingen die ten dienste staat van de economische ontwikkeling in Picardisch Wallonië. IDETA biedt vastgoeddiensten en -oplossingen aangepast aan de noden van bedrijven en investeerders, evenals een doelgerichte en geïndividualiseerde begeleiding gericht op het opzetten en ontwikkelen van ondernemingsprojecten.  Ook gemeenten krijgen in het kader van hun stadsvernieuwings- en plattelandsontwikkelingsprojecten steun van IDETA. Verder ontwikkelt het Agentschap ook het toeristisch potentieel van Picardisch Wallonië door de opwaardering van het erfgoed en de landschappen. IDETA hecht ook belang aan het ontwikkelen van diensten van algemeen belang en beheert zo het crematorium “Les Blancs Arbres” en een netwerk van bedrijfscrèches in de economische activiteitenzones van Picardisch Wallonië.

Als verantwoordelijke economische speler van Picardisch Wallonië heeft IDETA de toename van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van de energie-efficiëntie centraal geplaatst in zijn prioriteiten met als doel de energietransitie in deze regio te bevorderen en de CO2-uitstoot er aanzienlijk te verminderen. Via ELSA, dochteronderneming van IDETA en actief in de productie van hernieuwbare energie, heeft het Agentschap in zijn strategisch plan de doelstelling opgenomen om investeringen met meerwaarde voor Picardisch Wallonië op te starten, in het bijzonder gericht op de verdere harmonieuze ontplooiing van windenergie, de meest efficiënte energiebron in het gebied. Deze strategie ligt in lijn met het “Territoriaal Project Picardisch Wallonië 2025”, gedragen door de Conseil de Développement van Picardisch Wallonië (waarvan IDETA lid is). Een van de doelstellingen van dit project is om van Picardisch Wallonië een uitmuntende regio op milieuvlak te maken.

 

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Anne-Marie Goemaere

Chargé‎e de Communication, Ideta

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be