EDF Luminus investeert in de stadsverwarming van Gent

GENT – 9 december 2014 - Vandaag hebben Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie en Daniel Termont, Burgemeester van de stad Gent, 2 WKK motoren van elk 2,5 MW ingehuldigd, die de grootste stadsverwarming van het land op duurzame wijze zal voeden. Ter gelegenheid daarvan werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Groep EDF, EDF Luminus en de stad Gent om expertise uit te wisselen en concrete innovatieve projecten te ontwikkelen voor de Stad Gent rond Smart Cities en energie-efficiëntie.

Energie anders bekijken

In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. Bewust van de uitdagingen die dat met zich meebrengt is EDF ervan overtuigd dat de klassieke manier om met energie om te gaan moet herbekeken worden en dat er nieuwe en duurzame oplossingen aangeboden moeten worden aan de burgers.

De Groep EDF, wereldleider in elektriciteit en belangrijkste elektriciteitsproducent in Europa, investeert jaarlijks 500 miljoen euro in R&D. Een van de belangrijkste prioriteiten is ‘duurzame steden’.

In België ontwikkelt EDF Luminus een innovatiestrategie en gaat de uitdagingen na op vlak van energie, economie en milieu. EDF Luminus legt de nadruk op nieuwe technologieën voor de productie van elektriciteit, energie-efficiëntie, de sociale impact van projecten en de invloed ervan op het milieu.

Innovatieve, duurzame en mobiliserende projecten in de stad Gent

De Stad Gent heeft uitgesproken ambities op het gebied van energie-efficiëntie en klimaatbeleid. De stad wil klimaatneutraal worden tegen 2050 en zet actieve en doordachte stappen op dit transitiepad.

Met het klimaatverbond wil de stad hier zoveel mogelijk bedrijven, burgers en verenigingen bij betrekken. Als een van de eerste ondertekenaars van het Europees Burgemeestersconvenant en actief lid van de ‘Climate Alliance’ is de stad Gent ook op internationaal vlak actief in het beheersen van de klimaatcrisis.

De Stad Gent investeert in verschillende projecten op het vlak van duurzame warmte en energie-efficiëntie en verlangt dit ook van privé-partners bij bouw- of ontwikkelingsprojecten. EDF Luminus en de Groep EDF stellen hun expertise ter beschikking om deze projecten te ondersteunen.

De modernisering van de stadsverwarming draagt bij aan de ecologische doelstellingen van Gent

EDF Luminus investeert dit jaar 5 miljoen euro in de modernisering van de stadsverwarming van Gent, de grootste van het land met een netwerk van meer dan 22 km. 2 WKK motoren van elk 2,5 MW worden in gebruik genomen. Warmtekrachtkoppeling (WKK) of cogeneratie is een technologie waarbij warmte en mechanische energie tegelijkertijd worden opgewekt. Deze nieuwe gasgestookte motoren zetten deze mechanische energie om in elektriciteit. De restwarmte die daarbij vrijkomt en de warmte van de rookgassen worden gebruikt om het stadsverwarmingsnet te voeden. Hierdoor realiseert EDF Luminus voor zijn klanten een besparing in CO2 uitstoot van meer dan 35% vergeleken met klassieke verwarming op aardgas. Daarnaast garandeert het bedrijf een competitieve prijs en een hoger comfort voor de klant.

Tevens wordt bekeken hoe slimme warmte- en koudenetten van de 4de generatie een oplossing kunnen zijn voor de energievraagstukken waar de stedelijke gemeenschap voor staat.

‘Meten is weten’ smart metering piloot in AC ZUID

In het kader van de ontwikkeling van een CO2 neutrale stad Gent, werd een gezamenlijk pilootproject opgestart. AC Zuid (Administratief Centrum) werd voorzien van een aantal meters, sub meters en sondes om de diverse energiestromen in beeld te brengen. De gemeten data wordt dan gevisualiseerd en ter beschikking gesteld aan de Stad Gent.

Op deze manier krijgt men beter inzicht in de energiehuishouding van het betreffende gebouw. Daarmee kan de Stad Gent (samen met EDF) werken aan de energie-efficiëntie.

  • Analyse van het verbruiksprofiel
  • Besparingspotentieel bepalen
  • Actieplan opstellen en uitrollen
  • Resultaten opvolgen

Een samenwerking met de steden en gemeenten

De Groep EDF en EDF Luminus zullen hun expertise ontwikkelen en delen in concrete projecten, dankzij de actieve samenwerking met de steden en gemeenten. Voor hen is het interessant te kunnen genieten van deze knowhow, die toegevoegde waarde creëert.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “We zijn alzo trots onze lokale verankering in Gent te kunnen versterken en innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de inwoners van deze stad, waar het bedrijf al geruime tijd aanwezig is.”

Daniël Termont, Burgemeester van Gent: “We zijn erg blij dat EDF Luminus het warmtenet een nieuw leven geeft en zo de kans biedt om vele gebouwen op een slimme en zuinige wijze te verwarmen. Wij hopen ook beroep te kunnen doen op de know how en de ervaring die een grote internationale groep ons kan bieden in onze lange, maar absoluut noodzakelijke weg naar een klimaatneutrale stad.”

Annemie Turtelboom, Vlaams minister viceminister-president en minister van Energie: “Dit soort initiatieven zijn de toekomst. Meer dan de helft van het energieverbruik in heel Vlaanderen dient voor verwarming of koeling. Momenteel hebben we een groot onbenut potentieel van groene warmte. Deze Vlaamse Regering wil dat potentieel ten volle benutten. Daarom lanceren we een oproep om projecten in te sturen rond groene warmte. Er ligt een budget van 8.207.472 euro klaar voor ondersteuning.”

Het akkoord dat vandaag werd ondertekend door de Stad Gent, de Groep EDF en EDF Luminus is een tastbaar bewijs dat de wil er is om dankzij innovatie een antwoord te vinden op de milieu-uitdagingen: duurzame steden, intelligente netwerken, elektrische voertuigen en energie-efficiëntie van gebouwen zijn slechts enkele voorbeelden.

Nico De Bie

Head of External Communication

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be