EDF Luminus lanceert de CVBA EDF Luminus Wind Together

EDF Luminus wil burgers nauwer betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van zijn windenergieprojecten en lanceert daartoe de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) EDF Luminus Wind Together. Het doel van de onderneming bestaat erin een coöperatief kapitaal op te halen dat zal worden geïnvesteerd in verschillende hernieuwbare energieprojecten, en de publieke opinie te sensibiliseren rond hernieuwbare energieprojecten.

De lokale verankering versterken en de omwonenden aanmoedigen deel uit te maken van de energietransitie

EDF Luminus, eerste challenger op de Belgische energiemarkt en marktleider op het vlak van hernieuwbare energie, wil burgers de kans bieden te investeren in hernieuwbare energieprojecten en te delen in de opbrengsten van die projecten. De CVBA heeft tot doel hernieuwbare energieprojecten en duurzaam gebruik van energie aan te moedigen en te promoten.

Een open initiatief

Met dit burgerinitiatief wil EDF Luminus zoveel mogelijk burgers betrekken, waaronder – zonder zich hiertoe te beperken – de omwonenden van zijn hernieuwbare energieprojecten. Elke natuurlijke persoon wonend of verblijvend in België en elke rechtspersoon gevestigd in België kan een inbreng doen van 3.000 euro per persoon. Vandaag wordt een eerste openbaar aanbod van aandelen ten belope van 2 miljoen euro worden gelanceerd. Dit aanbod om in de windturbineparken van Tessenderlo & Berloz te investeren zal lopen tot 31/12/2016.

Hoger rendement dan een spaarboekje

EDF Luminus Wind Together streeft naar een rendement van gemiddeld 4,4% van de nominale waarde van de aandelen maar er is geen minimum of gegarandeerd dividend rendement. Dit rendement is opmerkelijk hoger dan de opbrengst van een klassiek spaarboekje. Een aandeel zal 125 euro kosten.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 16% van zijn stroom wordt geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Het aantal windturbines van EDF Luminus stijgt gestaag. Eind 2015 beschikte EDF Luminus over 29 windturbineparken, goed voor een vermogen van 254 MW, wat ongeveer overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van 141.000 gezinnen. Als marktleider heeft EDF Luminus 16% van de Belgische windcapaciteit op het land (onshore) in handen. Tussen 2015 en 2018 heeft EDF Luminus de ambitie 600 miljoen euro te investeren, voornamelijk in windenergie en energiediensten.

 

 

Contacteer ons
Nico De Bie Head of External Communication, EDF Luminus
Nico De Bie Head of External Communication, EDF Luminus
Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.340 MW in december 2021 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 24%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.100 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het negende jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 73 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Luminus
Koning Albert II laan 7
1210 Brussel
België