Een centrale plaats voor de burger in het windmolenproject te Spiennes, Saint-Symphorien en Harmignies

Luminus en de burgercoöperatie Emissions Zéro hebben een partnerschap afgesloten voor de exploitatie van een windmolenpark tussen de dorpen Spiennes, Saint-Symphorien en Harmignies. Als de vergunning verleend wordt, zal een van de 4 windturbines toebehoren aan de burgers: de omwonenden worden uitgenodigd om coöperant te worden van Emissions Zéro en zo actief bij te dragen aan de energietransitie. De twee partners organiseren vandaag een infosessie waar zij alle vragen zullen beantwoorden. Het bewijst het belang dat ze hechten aan de omgeving van het project in de brede zin van het woord, evenals aan de integratie ervan in het gebied.

Begin 2019 kondigde Luminus aan windturbines te willen bouwen op het landbouwgebied tussen de dorpen Spiennes, Saint-Symphorien en Harmignies. Het project bestaat uit 4 windturbines met een hoogte van 180 meter. Het windmolenpark zal tot 41.000.000 kWh per jaar produceren, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van ongeveer 10.000 Waalse huishoudens. Dankzij de 4 turbines zal jaarlijks 18.000 ton CO2 minder worden uitgestoten, hetzij het equivalent van de uitstoot van ongeveer 8.000 auto’s. Eind 2020 werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het project. Opmerkelijk feit: tijdens het openbaar onderzoek hebben de coöperatie Emissions Zéro en bijna 90 burgers hun steun voor het project betuigd, waarbij ze vroegen dat één van de 4 windturbines door de burgers zou worden geëxploiteerd. Luminus ging op dat verzoek in.

Burgerenergie

“We willen de omwonenden van het toekomstige windmolenpark de kans geven om actief bij te dragen aan de energietransitie door mede-eigenaar te worden van één van de 4 windturbines”, verduidelijkt Brice Bourget, projectleider Wind bij Luminus. “We willen projecten steunen die groene en lokale energie produceren, met bescherming van de biodiversiteit en met een minimale impact op de omwonenden”, zegt Bernard Deboyser, projectverantwoordelijke bij Emissions Zéro.“Uit de analyse van de effectenstudie die werd opgesteld voor het door Luminus voorgestelde project blijkt dat alle normen en reglementaire voorschriften met betrekking tot de vestiging van windmolenparken in Wallonië in aanmerking zijn genomen om de impact ervan tot een minimum te beperken. Ook voor de vogels zijn compenserende maatregelen gepland. We hebben dan ook niet geaarzeld om een partnerschap met Luminus aan te gaan, waarbij onze coöperatie – als de vergunning toegekend wordt – een van de 4 windturbines van het toekomstige park zal kunnen bouwen en exploiteren ten bate van de burgers”, voegt Gaëtan Schwartzbaum, bestuurder van de coöperatie, eraan toe.

Een windmolenpark met respect voor de omwonenden en het milieu

De locatie is niet zomaar gekozen:

  • In de eerste plaats draagt de keuze van deze locatie bij tot het principe van de groepering van infrastructuren zoals aanbevolen door de overheid: de vier windturbines van het project, twee hoogspanningslijnen die over de site lopen, de steengroeven van Harmignies en het windmolenpark van Estinnes.
  • Hoewel het park met zijn vier windturbines op mensenmaat blijft, zal het een hoge groene-energieproductie garanderen dankzij het windrijke karakter van de vlakte.
  • De windturbines staan op grote afstand van de naburige woningen: het eerste huis in een woonzone bevindt zich op 765 meter van de dichtstbijzijnde windturbine; dat is een stuk verder dan de 720 meter die door het Waalse referentiekader voor windmolens wordt geëist.

Respect voor mens en erfgoed

Luminus besteedde bijzondere en respectvolle aandacht aan de militaire begraafplaats van Saint-Symphorien, een belangrijke herdenkingsplaats op 800 meter van het windpark. Vooreerst werd contact opgenomen met de instantie die verantwoordelijk is voor de inventarisatie en het onderhoud van de graven van de soldaten die tijdens de twee wereldoorlogen zijn gesneuveld, om gedetailleerde informatie over het project te verstrekken. Naar aanleiding van hun opmerkingen werd voorgesteld een dichte haag en een rij leibomen te planten om de privacy van de site te versterken, als aanvulling op de bestaande beplanting. “Mensen hebben gevochten voor onze vrijheid, het is nu aan ons om hun nagedachtenis te koesteren, maar ook om onze verantwoordelijkheid op te nemen voor de wereld die we onze kinderen zullen nalaten”, zegt Michel Wojewodzic, een van de coöperanten van Emissions Zéro voor wie de windturbines binnenkort “in zijn achtertuin” zullen staan, aangezien hij op minder dan 1200 meter van het toekomstige park woont.

Bescherming van de fauna

Wat de biodiversiteit betreft, stelt Luminus vrijwillige maatregelen voor, zoals de monitoring van de lokale populaties van zwaluwen en oehoes die in de steengroeve van Harmignies broeden. Die maatregelen komen bovenop de compensatie- en verzachtingsmaatregelen die zijn voorgesteld door het studiebureau dat de effectenstudie heeft uitgevoerd. Die omvatten de aanplanting van voedingsgewassen en grasstroken voor plattelandsvogels, de inrichting van bloemenweiden voor zwaluwen en de plaatsing van een nestkast voor de torenvalk die in dit gebied werd gespot.

Huidige situatie

Tot op heden is de vergunning nog niet afgeleverd. ​ Er werd een aanvullende studie uitgevoerd naar de gevolgen van het toekomstige park voor de neolithische vuursteenmijnen in Spiennes. Het resultaat van die studie is positief. Luminus en de coöperatie hopen dat de bevoegde ministers de vergunning zullen kunnen afleveren na het volledige onderzoek van het dossier.

Op maandag 13 september zal een informatievergadering plaatsvinden, waarop de auteurs van het project de resultaten van deze aanvullende effectenstudie in detail zullen toelichten. De omwonenden, die een algemene uitnodiging hebben ontvangen, zullen op die bijeenkomst al hun vragen kunnen stellen.

 

Over Emissions Zéro
Emissions Zéro, opgericht in 2007, was een van de eerste burgercoöperaties voor de productie van hernieuwbare energie in Wallonië. Vandaag telt de coöperatie meer dan 2.000 coöperanten in het Waals Gewest en Brussel. Sinds 2011 exploiteert ze, in partnerschap met de betrokken gemeenten, 2 windturbines in de gemeenten Dour en Quiévrain. De coöperatie is ook mede-eigenaar van 3 waterkrachtcentrales op de Samber en de Ourthe, en van een biomethanisatie-eenheid. Daarnaast investeerde ze in verschillende grote fotovoltaïsche installaties. Vandaag ontwikkelt de coöperatie in Wallonië tal van nieuwe lokale projecten voor de productie van hernieuwbare energie. Door een deel van hun spaargeld in de coöperatie te investeren, dragen de leden actief bij aan de strijd tegen de klimaatverandering en aan de energietransitie, terwijl ze tegelijkertijd genieten van de dividenden die door de productie-eenheden voor hernieuwbare energie worden gegenereerd.

 

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be