Een project van 3 nieuwe windturbines in Ciney

Luminus stelt vanavond zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Ciney. Het bedrijf, dat erg geëngageerd is in de strijd tegen de klimaatverandering, plant er de bouw van 3 nieuwe windturbines.

Positieve impact op het milieu
De 3 nieuwe windturbines, met elk een maximale capaciteit van 6 MW, zullen elk jaar ongeveer 23 000 000 kWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 6 500 gezinnen. Hiermee wordt ieder jaar 3 600 ton CO2 (eq) vermeden in vergelijking met de gemiddelde uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer ​ 1 200 dieselwagens (1 ).

De gekozen locatie, op het grondgebied van de gemeente Ciney, tussen de deelgemeentes Chevetogne en Buissonville, heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van windenergie:

  • een groot windpotentieel en dus een zeer goed potentieel voor de productie van hernieuwbare energie
  • goede toegankelijkheid van de site

Het windproject in Ciney zou het Waalse Gewest ook helpen zijn klimaatdoelstelling van elk jaar 6 200 GWh windenergie tegen 2030 te halen.

Buurtbewoners worden geïnformeerd
Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur van Ciney. Tijdens de bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Energie-efficiëntie, elektrificatie en hernieuwbare energie
De huidige geopolitieke context en de klimaatcrisis nopen ons ertoe om onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dit kan door in te zetten op energiesoberheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu. 

Kortom, we moeten onze samenleving fundamenteel veranderen als we tegen 2030 (nog maar zeven jaar te gaan) ten minste 55% minder broeikasgassen willen uitstoten en tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn. Hernieuwbare energie, waaronder windenergie, is een van de middelen om dit te bereiken en moet dus alle kansen krijgen.

Een CO2-neutrale energietoekomst bouwen
Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Luminus, de nummer één in onshore windenergie en waterkracht in België, investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie

In de huidige context van klimaaturgentie ​ helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen dankzij innovatieve oplossingen en om een deel van hun energie lokaal te produceren aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf is nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. ​ Met zijn 279 windturbines beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 725 MW, goed voor de bevoorrading van ongeveer 400.000 gezinnen met groene stroom.

Luminus werft aan!
Luminus rekruteert een brede waaier aan technische profielen in windenergie en andere domeinen. Om de openstaande vacatures te raadplegen en bij te dragen aan het realiseren van onze klimaatambities, klik hier: www.luminus.be/jobs.

 

(1) gebaseerd op een kilometrage van 15.000 km/jaar, een gemiddelde dieseluitstoot van 3,175 kgCO2e/L en een brandstofverbruik van 6 l/100 km.

Stéphane Cornet

External Communications Manager, Luminus

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be