Een project van 3 nieuwe windturbines in Doornik

EDF Luminus, nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht in België, en ELSA, het energiefiliaal van de intercommunale IDETA, organiseren deze avond een infovergadering over het project voor de installatie van 3 windturbines op het grondgebied van Doornik, ter uitbreiding van het recent gebouwde windmolenpark.  Met deze 3 windturbines wil men tegemoetkomen aan de energiebehoeften van de bedrijven.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Vanavond informeren EDF Luminus en ELSA de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 3 windturbines te bouwen op het grondgebied van de gemeente Doornik, meer bepaald op het bedrijventerrein Tournai Ouest. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

De 3 geplande windturbines vormen een uitbreiding op het recent gebouwde windmolenpark en kaderen binnen de doelstelling om de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergie beter op elkaar af te stemmen, waarbij de elektriciteitsproductie in de omgeving van grootverbruikers wordt verhoogd.

Positieve impact op het milieu

Deze turbines, met elk een maximaal vermogen van 3,5 MW, zullen jaarlijks 18.000.000 kWh produceren en zullen tegemoetkomen aan de elektriciteitsbehoeften van de bedrijven (equivalent van het verbruik van 4.500 huishoudens). Dankzij de installatie van deze 3 machines zal men elk jaar 7.770 ton CO2 kunnen besparen in vergelijking met de uitstoot van een thermische centrale. Deze besparing stemt overeen met de uitstoot van ongeveer 3.400 wagens(1) of 1.300 inwoners(2). Tijdens windluwe periodes kan de vraag naar elektriciteit worden opgevangen door piekcentrales.

Dit project kadert binnen het “Projet de Territoire Wallonie picarde 2025”, dat onder meer tot doel heeft Wallonië picarde om te vormen tot een excellentieregio op ecologisch vlak. Het project sluit perfect aan op het huidige beleid van de Waalse regio dat erin bestaat de ontwikkeling van windmolens langs snelweginfrastructuren en op bedrijventerreinen aan te moedigen.

Partnership tussen EDF Luminus & ELSA

EDF Luminus en ELSA werkten voor het eerst samen in het kader van de ontwikkeling van het windmolenpark van Tournai Ouest. Dit gebeurde aan de hand van synergieën met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat al sinds 2008 door IDETA, via haar energiefiliaal ELSA, wordt uitgedragen. Beide ondernemingen wilden hun samenwerking bestendigen met de oprichting van e-NosVents, dat voor 60% in handen is van EDF Luminus en voor 40% in handen van ELSA. EDF Luminus en ELSA willen samen hernieuwbare-energieprojecten opzetten en de omwonenden daarbij betrekken om zo de Belgische productiedoelstellingen te behalen: 13% hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik tegen 2020.

 (1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

 (2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning

 

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Anne-Marie Goemaere

Chargé‎e de Communication, Ideta

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be