Een project van 4 nieuwe windturbines in Bastogne

EDF Luminus, nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België, stelt vandaag zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Bastogne. De 4 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 5.000 gezinnen met 20.000.000 kWh groene energie. 

 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over zijn plannen om 4 windturbines te bouwen in Bastogne. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 4 windturbines jaarlijks 20.000.000 KWh elektriciteit aan 5.000 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 9.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 4.000 wagens (1) of van 1.400 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windmolen bedraagt 3,4 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan zestig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 18% van haar energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. EDF Luminus is het nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windpark van 131 turbines produceert EDF Luminus jaarlijks 667 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 168.000 gezinnen.

(1)  Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2)  Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

Contacteer ons
Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.160 MW in september 2019 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten  aan bijna 2 miljoen residentiële en professionele klanten, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel van ongeveer 20%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met bijna 2.000 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het zevende jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 64 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Luminus
Markiesstraat 1 Rue du Marquis
1000 Brussels
Belgium