Een project van 4 nieuwe windturbines in Doornik

EDF Luminus, nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België, en Elsa, een dochteronderneming van het intercommunaal ontwikkelingsagentschap Ideta, stellen vandaag hun nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Doornik. De 4 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 6.500 gezinnen met 26.000.000 kWh groene energie. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus en Elsa nformeren vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 4 windturbines te bouwen in Doornik, aan de autosnelweg E42, ter hoogte van Gaurain-Ramecroix en de gemeente Antoing. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 4 windturbines jaarlijks 26.000.000 KWh elektriciteit aan 6.500 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 19.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 8.000 wagens (1) of van 3.100 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windturbine bedraagt 3,5 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Dit project ligt in lijn met het project "Territoire Wallonie picarde 2025“ waarvan een van de doelstellingen is om van Wallonië een voorbeeldregio te maken op het vlak van het milieu. Het geeft ook gevolg aan de oproep van het Waals Gewest om windturbines te installeren langs autosnelwegen en spoorwegen en op bedrijventerreinen.

Partnership tussen EDF Luminus & Elsa

EDF Luminus en ELSA werkten al nauw samen voor het windmolenpark van Tourpes-Thumaide en in het kader van samenwerkingen met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat al sinds 2008 door IDETA, via haar energiedochter ELSA, wordt uitgedragen.

Met de oprichting van E-NosVents wilden EDF Luminus en ELSA hun samenwerking bestendigen. EDF Luminus bezit een participatie van 60%. ELSA heeft 40% in handen. EDF Luminus en ELSA willen samen projecten rond hernieuwbare energie opzetten en de omwonenden daarbij betrekken om zo de Belgische productiedoelstellingen te halen: 13% hernieuwbare energie in het bruto-energieverbruik tegen 2020.

(1)  Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2)  Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

 

Over IDETA/ELSA

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA is de geprivilegieerde partner voor gemeenten en ondernemingen die ten dienste staat van de economische ontwikkeling in Picardisch Wallonië. IDETA biedt vastgoeddiensten en -oplossingen aangepast aan de noden van bedrijven en investeerders, evenals een doelgerichte en geïndividualiseerde begeleiding gericht op het opzetten en ontwikkelen van ondernemingsprojecten.  Ook gemeenten krijgen in het kader van hun stadsvernieuwings- en plattelandsontwikkelingsprojecten steun van IDETA. Verder ontwikkelt het Agentschap ook het toeristisch potentieel van Picardisch Wallonië door de opwaardering van het erfgoed en de landschappen. IDETA hecht ook belang aan het ontwikkelen van diensten van algemeen belang en beheert zo het crematorium “Les Blancs Arbres” en een netwerk van bedrijfscrèches in de economische activiteitenzones van Picardisch Wallonië.

Als verantwoordelijke economische speler van Picardisch Wallonië heeft IDETA de toename van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van de energie-efficiëntie centraal geplaatst in zijn prioriteiten met als doel om de energietransitie in deze regio te bevorderen en de CO2-uitstoot er aanzienlijk te verminderen. Via ELSA, dochteronderneming van IDETA en actief in de productie van hernieuwbare energie, heeft het Agentschap in zijn strategisch plan de doelstelling opgenomen om investeringen met meerwaarde voor Picardisch Wallonië op te starten, in het bijzonder gericht op de verdere harmonieuze ontplooiing van windenergie, de meest efficiënte energiebron in het gebied. Deze strategie ligt in lijn met het “Territoriaal Project Picardisch Wallonië 2025”, gedragen door de Conseil de Développement van Picardisch Wallonië (waarvan IDETA lid is). Een van de doelstellingen van dit project is om van Picardisch Wallonië een uitmuntende regio op milieuvlak te maken.

 

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Anne-Marie Goemaere

Chargé‎e de Communication, Ideta

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be