Een project van 4 windmolens in de gemeente Leuze-en-Hainaut: participatieve informatievergadering voor de omwonenden

EDF Luminus, de eerste challenger op de Belgische energiemarkt, en Elsa, een dochteronderneming van het intercommunaal ontwikkelingsagentschap IDETA, organiseren aanstaande maandagavond een participatieve informatievergadering over de geplande installatie van 4 windmolens op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut.

Participatieve informatievergadering

Aanstaande maandagavond organiseren EDF Luminus en Elsa een participatieve informatievergadering met de omwonenden en de gemeentelijke instanties in het kader van de vergunningsaanvraag voor dit project. Dit initiatief sluit aan op de vergaderingen van het begeleidingscomité die werden georganiseerd voor het huidige park met 9 windmolens. Die periodieke vergaderingen met de lokale en regionale overheden, de omwonenden en de uitbater van het park boden de kans uiteenlopende kwesties te bespreken. Naast de voorstelling van de krachtlijnen van het project en van de resultaten van de milieu-effectenstudie, is het de bedoeling tijdens deze bijeenkomst de gesprekken met de omwonenden voort te zetten. Tijdens deze participatieve vergadering zal iedereen de kans krijgen zijn stem te laten horen. Alle omwonenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering, waar ze al hun vragen kunnen stellen aan de projectaanvrager en het onafhankelijke studiebureau dat de milieu-effectenstudie heeft uitgevoerd. Na deze participatieve bijeenkomst kunnen alle aanwezigen het volledige projectdossier inkijken. Dit dossier zal ter beschikking worden gesteld tijdens het openbaar onderzoek dat wordt georganiseerd in het kader van de behandeling van de unieke vergunningsaanvraag.

Een positief project ten dienste van het milieu

Na de afronding van de milieu-effectenstudie beslisten EDF Luminus en Elsa het project – om milieuredenen – te beperken tot vier windturbines. De geplande windmolens zijn maximaal 150 m hoog en hebben een maximumvermogen van 3,4 MW. Het project ligt vlak bij een grote spoorweginfrastructuur: de hogesnelheidslijn Brussel-Parijs. Op schaal van het Waals Gewest is dit een bijzonder windrijke locatie: met de installatie van 4 bijkomende windmolens kan men deze troef optimaal benutten. De beoogde elektriciteitsproductie bedraagt ongeveer 18.166 MWh/jaar, wat overeenstemt met het verbruik van 4.910 gezinnen die op die manier van groene stroom kunnen worden voorzien. Het project beantwoordt volledig aan de van kracht zijnde milieuwetgeving.

De intercommunale IDETA is van oordeel dat dit project, dat een ontegensprekelijke ecologische waarde heeft, tegen 2025 een belangrijke bijdrage kan leveren aan het project “Wallonie picarde – Energie positive”.

Historiek van het project

In januari 2016 nam EDF Luminus het bedrijf WindVision Windfarm Leuze-en-Hainaut over, de toenmalige eigenaar van het windmolenpark Tourpes-Thumaide. Dit park telt negen windmolens van het type ENERCON E82 met een totaal vermogen van 20,7 MW. De jaarlijkse productie bedraagt ongeveer 48.000.000 kWh. EDF Luminus verwierf eveneens de rechten voor de ontwikkeling van het windenergieproject “Chemin Damas”. In het kader van dit project organiseerde WindVision op 21 oktober 2013 een informatievergadering. De omwonenden kregen er uitgebreide informatie en konden hun opmerkingen en voorstellen naar voren schuiven met betrekking tot het voorproject dat 5 windmolens omvatte. Na deze vergadering rondde EDF Luminus de nodige studies af en diende het bedrijf een aanvraag voor een unieke vergunning in, samen met Elsa, de dochteronderneming van IDETA die reeds partner was van het windmolenpark Tourpes-Thumaide. Bij de start van het project in 2013 had IDETA een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Windvision Windfarm Leuze om via haar sector “Participaties”  20% van de eigen middelen in te brengen, nodig voor het welslagen van het project. Deze overeenkomst belichaamde het voornemen van WINDVISION om de gemeenten bij dit project te betrekken.

Partnership tussen EDF Luminus & Elsa

In het verlengde van het bestaande partnership binnen het windmolenpark Tourpes-Thumaide en van de samenwerkingsdynamiek met de private projectontwikkelaars van de windenergiesector die sinds 2008 door IDETA via haar dochteronderneming Elsa wordt uitgedragen, wilden EDF Luminus en Elsa hun samenwerking voortzetten en een nieuw project opzetten: “Chemin Damas”. Dit project geeft gevolg aan de oproep van het Waals Gewest om windmolens te installeren langs grote infrastructuren (autosnelwegen, spoorwegen). Het nieuwe referentiekader voor de installatie van windmolens, dat op 21 februari 2013 door het Waals Gewest werd goedgekeurd, zet sterk in op de participatie van burgers en gemeenten in de windmolenparken. In het licht daarvan wordt hierover een informatievergadering georganiseerd. Zowel EDF Luminus als Elsa streven ernaar hernieuwbare-energieprojecten te realiseren met de participatie van de directe omwonenden, en dit met het oog op het behalen van de Belgische productiedoelstellingen: 13% hernieuwbare energie van het bruto-eindverbruik tegen 2020.

Nico De Bie

Head of External Communication, EDF Luminus

Olivier Bontems

Direction des Equipements, Participations et Energie, Ideta

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be