Een project van 7 nieuwe windturbines op het bedrijventerrein van Ghlin-Baudour

Luminus, nummer 1 in windenergie op het vasteland in België, en IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur de Hainaut, stellen vanavond hun nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Bergen. Om het windpotentieel op coherente wijze te ontwikkelen, wordt een project van 7 nieuwe windturbines op het bedrijventerrein van Ghlin-Baudour voorgesteld. Deze zouden elk jaar ongeveer 47.600.000 kWh groene energie produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 11.900 gezinnen.

Positieve impact op het milieu

Eens volledig operationeel zouden de 7 nieuwe turbines, met een maximale capaciteit van 3,5 MW, elk jaar 47.600.000 kWh groene energie produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 11.900 gezinnen. Hierdoor wordt elk jaar 19.000 ton CO2 vermeden in vergelijking met een thermische centrale op gas. Dit is vergelijkbaar met een uitstoot van 9.500 wagens (1).

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Luminus en IDEA informeren vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 7 nieuwe windturbines te bouwen op het bedrijventerrein van Ghlin-Baudour Nord. Tijdens de bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Partnership tussen Luminus & IDEA

Voor de intercommunale IDEA past dit partnership in hun ambitie om actief deel te nemen aan de energietransitie, meer bepaald door de ontwikkeling van windenergie op hun bedrijventerreinen. De doelstellingen van deze strategie zijn meervoudig, namelijk het potentieel zo veel als mogelijk maximaliseren en de projecten op coherente manier te ontwikkelen om zo  het concurrentievermogen op energievlak voor de bedrijven te vergroten.

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Luminus is nummer 1 in windenergie op het vasteland in België en in waterkracht in België. Zijn windmolenpark van 190 turbines is goed voor een geïnstalleerde capaciteit van 461 MW.

(1) op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

 

A propos de IDEA

IDEA, opgericht in 1956, is het agentschap voor economische ontwikkeling op het grondgebied van Henegeauwen. Momenteel telt het 27 gemeentes met meer dan 540.000 inwoners. Het is een intercommunale die actief is verschillende domeinen van van algemeen belang zoals :

  • Economische infrastructuur en bedrijfsadvies ;
  • Studies over stedenbouw en ruimtelijke ordening ;
  • De watersector (huisvesting, distributie, zuivering) ;
  • Technische expertise voor gemeenten ;
  • Duurzame energie  (géothermie, biomassa, wind, etc.) ;
  • etc.

Meer info via www.idea.be

 

Martine Moreau

Communication Manager

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be