Een project van 8 nieuwe windturbines in Quévy

Luminus stelt vanavond zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Quévy. Het bedrijf, dat erg geëngageerd is in de strijd tegen de klimaatverandering, plant er de bouw  van 8 nieuwe windturbines.

Positief impact op het milieu

De 8 nieuwe windturbines, met elk een maximale capaciteit van 5 MW, zullen elk jaar ongeveer 80.000.000 kWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 21.600 gezinnen. Hiermee wordt ieder jaar 17.000 ton CO2 (eq) vermeden in vergelijking met de gemiddelde uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 5.900 dieselauto's  (1 ).

De gekozen locatie heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van windenergie:

  • ver van de omliggende woongebieden
  • een groot windpotentieel en dus een zeer goed potentieel voor de productie van hernieuwbare energie
  • goede toegankelijkheid van de site

Het windproject in Quévy zou het Waalse Gewest ook helpen zijn klimaatdoelstelling van 100 MW geïnstalleerd vermogen per jaar, of ongeveer 30 windturbines per jaar, te halen, wat de minimumdoelstelling is die voor 2030 is vastgelegd.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur van Quévy. Tijdens de bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Energie-efficiëntie, elektrificatie en hernieuwbare energie

De huidige geopolitieke context, de klimaatcrisis en de bijzondere omstandigheden op de energiemarkt nopen ons ertoe om onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dit kan door in te zetten op energiesoberheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu. 

Kortom, we moeten onze samenleving fundamenteel veranderen als we tegen 2030 (nog maar acht jaar te gaan) ten minste 55% minder broeikasgassen willen uitstoten en tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn. Hernieuwbare energie, waaronder windenergie, is een van de middelen om dit te bereiken en moet dus alle kansen krijgen.

Strijd tegen de klimaatverandering

Voor Luminus is de strijd tegen klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Luminus investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie en is de nummer één in windenergie op het vasteland en waterkracht in België.  

In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen door middel van innovatieve oplossingen en een deel van hun energie lokaal te produceren dankzij  hernieuwbare bronnen.  Meer dan 31% van de energieproductie van Luminus is afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen. Met zijn 262 windturbines heeft Luminus een geïnstalleerd vermogen van 664 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 364.000 gezinnen met groene stroom.

(1 ) bij 15.000 km/jaar, een gemiddelde dieseluitstoot van 3,175 kgCO2e/L en een brandstofverbruik van 6L/100 km.

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be