Eerste injectie van groen gas in het Waalse gasnet

De eerste Waalse site voor de injectie van biomethaan in het gasnetwerk is nu operationeel. Deze doorbraak bevordert niet alleen de energietransitie in Wallonië, maar draagt ook bij tot het tot stand komen van een nieuw model van circulaire energie.

Vandaag, woensdag 7 oktober, hebben minister Philippe Henry (Klimaat, Energie en Mobiliteit) en minister Willy Borsus (Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME en Comptentiecentra) in Fleurus de eerste Waalse site voor de injectie van gas uit hernieuwbare bronnen in de distributie- en transportnetten plechtig in gebruik genomen.

Landbouwafval opgewaardeerd tot energie

Cinergie, het agro-industriële bedrijf uit Fleurus, recycleert al verscheidene jaren ongeveer 100.000 ton per jaar aan materialen die hoofdzakelijk bestaan uit dierlijke mest van veeteeltbedrijven, landbouwproducten en agro-voedingsafval. Tot nu toe werden deze materialen via een systeem van warmte-krachtkoppeling gebruikt om enerzijds elektriciteit op te wekken (die in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd) en anderzijds warmte te produceren (toegepast in een lokaal warmtenetwerk). Voortaan worden deze organische producten ook omgezet in biomethaan, een 100% hernieuwbaar gas dat dezelfde kwaliteit haalt als het klassieke aardgas. Dit biomethaan wordt nu voor het eerst naar burgers en bedrijven getransporteerd via het collectieve netwerk. De geproduceerde energie stemt momenteel ongeveer overeen met het verbruik van een stad van de omvang van Gembloux.

“Bij Cinergie hebben wij er altijd naar gestreefd om de milieuvriendelijke, circulaire economie te bevorderen door oplossingen voor recyclage in de korte keten uit te werken,” zegt Éric Pierart, gedelegeerd bestuurder van Cinergie. “Het doet ons veel genoegen dat wij, met de steun van onze partners en investeerders, een oplossing voor de productie van groene energie ten dienste van Wallonië en de Waalse burgers kunnen introduceren.”

Toekomstmodel

Met zijn uitgebreid landbouwareaal beschikt Wallonië over een belangrijk potentieel aan biomethaan (geraamd op 8,7 TWh), dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de Belgische doelstellingen om hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zowel inzake verwarming als mobiliteit en industriële processen.

De injectie van dit groene gas in onze netwerken komt tegemoet aan milieu-overwegingen (verlaging van de broeikasgassen, afvalvalorisatie, de landbouwwereld bij de ecologische transitie betrekken, enz.) en heeft bovendien economische beweegredenen (lokale en niet-delokaliseerbare banen creëren, diversificatie van het inkomen van landbouwers, optimalisatie van het gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur, enz.).

In Wallonië en meer bepaald in de provincies Henegouwen en Luxemburg lopen nog vier andere projecten voor de bouw van eenheden voor de injectie van biomethaan.

Partners 

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor het transport en de opslag van aardgas in België. Via haar 100% dochter Fluxys LNG beheert de onderneming ook de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Fluxys Belgium is een filiaal van Fluxys, de in België gebaseerde gasinfrastructuurgroep die in heel Europa actief is. Fluxys Belgium zet zich volledig in om bij te dragen tot de uitvoering van de energietransitie in België. Groen gas kan immers geleidelijk aardgas vervangen in de gasinfrastructuur, waardoor gezinnen en bedrijven toegang krijgen tot bijkomende koolstofneutrale energiebronnen. Fluxys en ORES leveren met deze concrete realisatie het bewijs dat de beheerders van de distributie- en transportnetten de energietransitie nu met beide handen aangrijpen.

Het lokale nutsbedrijf ORES beheert en exploiteert 51.000 km aan netwerken voor elektriciteitsdistributie en bijna 10.000 km aan aardgasnetwerken in 200 Waalse gemeenten, alsook 450.000 openbare verlichtingspunten. De afgelopen jaren heeft ORES meer dan 110.000 eenheden voor hernieuwbare en gedecentraliseerde energieproductie op zijn netwerken aangesloten. Met zijn bijdrage aan het Cinergie-project - in samenwerking met transportnetbeheerder Fluxys, zie hoger - maakt ORES het mogelijk om voor het eerst biomethaan in het Waalse gasnet te injecteren.

Luminus, de belangrijkste speler inzake onshore windenergie en waterkracht, produceert elektriciteit en levert energie en energieoplossingen. Dit project sluit naadloos aan bij de bestaansreden van het bedrijf: een CO2-neutrale energietoekomst bouwen. Luminus doet dit op twee manieren: enerzijds steunt Cinergie en dus de productie van groen gas, dat het aankoopt. Anderzijds levert Luminus dit groen gas aan zijn klanten Spa Monopole, Safran en Takeda en helpt het deze bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het gebruik van dit groene gas leidt immers tot een daling van de CO2-uitstoot dat wordt geraamd op 8.850 ton CO2/jaar ramen, het equivalent van de CO2-uitstoot van 1.050 gezinnen.

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be