Energieverbruik van de stad Charleroi meer dan 50% verminderd dankzij RenoWatt en Luminus Solutions

Op woensdag 7 september werd het energieprestatiecontract van de stad Charleroi ondertekend in aanwezigheid van Philippe Henry, viceminister-president van Wallonië en Waals minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, burgemeester van Charleroi, Xavier Desgain, schepen van Gebouwen en Energie, Olivier Bouchat, ondervoorzitter van de Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW, en Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. Dankzij deze overheidsopdracht, uitgeschreven door de aankoopcentrale RenoWatt, zal de stad Charleroi iets meer dan 50% op haar energie-uitgaven kunnen besparen en de CO2-uitstoot van 16 gebouwen drastisch kunnen verlagen.

Na een proces van meerdere maanden, met bezoeken aan gebouwen, studies, vergaderingen en onderhandelingen, kreeg Luminus Solutions een energieprestatiecontract van het lange type toegewezen. In het kader van die opdracht zal Luminus Solutions de komende maanden energierenovaties uitvoeren in verschillende gemeentelijke gebouwen. Het gaat meer bepaald om 8 scholen (Ecole de l'Alouette, Ecole Bosquetville, Ecole Gohyssart, Ecole du Nord, Ecole du Roton, Ecole Industrielle, Ecole de la Duchere en de scholengroep in de Rue Soleimont Ransart), 6 sportcomplexen (Mont-sur-Marchienne, Belle-Vue, L’Asie, Ransart, Roux en L’Environnement), het kinderdagverblijf L’Espoir en de zaal Ballens.

In totaal zal voor meer dan 50 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden. Daarmee zal de stad het energieverbruik van de betrokken gebouwen met ruim 50% kunnen terugdringen, terwijl bovendien de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd en het comfort van de gebruikers wordt verbeterd.

Een positieve impact op de lokale economie, de werkgelegenheid en het milieu

De werken zullen een positief effect hebben op de lokale economie en op de werkgelegenheid. Luminus Solutions zal immers uitsluitend een beroep doen op lokale bedrijven. Vier lokale partners hebben Luminus Solutions actief bijgestaan tijdens de ontwikkeling van het project, namelijk de intercommunale IGRETEC en Réservoir A (architecten), BEMAT en Duchêne (algemene bouwondernemingen). Die partners zullen ook een zeer belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de werken. Daarnaast zullen iets meer dan 26.000 uren worden voorzien voor opleiding of sociale-economiebedrijven.

Wat het ecologische aspect betreft, verbindt Luminus Solutions zich ertoe de resterende CO2-uitstoot na de werken en tijdens de exploitatiefasen (onderhoud) te compenseren via een initiatief dat de aanplanting van (7.600) bomen in de streek van Charleroi beoogt. Op die manier zal het project CO2-neutraal zijn. Tot slot zullen ook sensibiliseringsacties voor de gebruikers worden opgezet om ervoor te zorgen dat de vooropgestelde resultaten behaald worden.

Zo beantwoordt het project aan de economische, sociale én klimaatdoelstellingen van RenoWatt, en kan de overheid haar voorbeeldfunctie versterken.

RenoWatt, facilitator van energierenovaties in Wallonië

RenoWatt wil de deelnemende overheden bijstaan in hun energietransitie. Deze gedelegeerde opdracht van de Waalse regering geniet de steun van het investeringsprogramma ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020. Het in 2009 in het leven geroepen ELENA-programma heeft in totaal meer dan 180 miljoen euro aan EU-fondsen toegewezen, wat een geraamd investeringsvolume van ongeveer 6,6 miljard euro (eind 2019) heeft gegenereerd. RenoWatt is een one-stop-shop die energieaudits en technische studies uitvoert ​ met het oog op het energetisch renoveren van openbare gebouwen, hetzij via energieprestatiecontracten (EPC), hetzij via ontwerp- en bouwcontracten (D&B). RenoWatt selecteert renovatiewaardige gebouwen, bundelt ze, start de openbare aanbestedingsprocedures en begeleidt overheidsinstanties bij de uitvoering van de projecten.

Op dit ogenblik telt RenoWatt bijna honderd leden (steden, gemeenten, provincies, hulpverlenings- en politiezones, ziekenhuizen enz.) en stelt zijn deskundigheid ook ter beschikking van andere overheidsinstanties. De stad Charleroi riep de hulp in van het team van RenoWatt. De samenwerking verloopt zeer vlot en de resultaten zijn positief.

Een doeltreffend instrument om de milieu-uitdagingen aan te pakken

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf wil meer dan ooit zijn klanten helpen om minder en slimmer te verbruiken. De energie die ze toch nog nodig hebben, produceert het bedrijf steeds meer op hernieuwbare wijze. In 2016 richtte het bedrijf Luminus Solutions op, een leverancier van energiediensten die verantwoordelijk is voor het technische beheer van gebouwen (administratieve gebouwen, scholen, sporthallen, flatgebouwen, industriële gebouwen enz.) in het kader van energieprestatiecontracten (EPC). Bij de ondertekening van een EPC verbindt Luminus Solutions zich ertoe het energieverbruik te verminderen door te investeren in performante uitrustingen en door het optimale onderhoud van die uitrustingen te garanderen.

Luminus Solutions voert alle werkzaamheden uit in samenwerking met haar lokale partners in het kader van een energieprestatiecontract (EPC). Dat is een zeer interessante formule voor de klant, zoals Raoul Nihart, CEO van Luminus Solutions, uitlegt: “Een energieprestatiecontract stelt een overheid in staat haar energieverbruik op verschillende sites duurzaam te verminderen. Het EPC voorziet een reeks energiebesparende ingrepen evenals onderhoudsdiensten die ons toelaten een langetermijnverbintenis aan te gaan. Met het EPC beschikken de lokale overheden over een doeltreffend instrument om de milieu-uitdagingen aan te pakken.”

Xavier Desgain, schepen van Gebouwen en Energie: “Deze overeenkomst tussen Renowatt en de stad Charleroi is historisch qua omvang en reikwijdte, en ik kan niet anders dan verheugd zijn en iedereen feliciteren die aan dit project heeft meegewerkt. Ondanks een bijzonder woelige energiecontext blijven we streven naar energieonafhankelijkheid en de decarbonisatie van onze openbare diensten. Bovenal zal het ons, in diezelfde context, in staat stellen aanzienlijke besparingen te realiseren die aan andere beleidsdomeinen kunnen worden toegewezen.”

Olivier Bouchat, vice-voorzitter van de SRIW:“De energetische renovatie van 16 emblematische gebouwen in de stad Charleroi zal niet alleen hun energieprestaties verbeteren en het comfort van de bewoners verhogen, maar zal ook een positief effect hebben op de lokale werkgelegenheid dankzij de inzet van lokaal gevestigde bedrijven en ontwerpbureaus. Dit zijn allemaal doelstellingen van het RenoWatt-project. De Stad, die net als andere overheden en privébedrijven de uitdaging van de energietransitie moet aangaan, heeft ervoor gekozen beroep te doen op de diensten van RenoWatt en zo te profiteren van een geïntegreerde en innovatieve oplossing in de vorm van een energieprestatiecontract dat een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot garandeert. Deze samenwerking tussen de stad Charleroi en RenoWatt is in vele opzichten veen voorbeeld en we hopen dat ze andere overheden zal inspireren.”

Volgens minister Philippe Henry, viceminister-president van de Waalse regering en Waals minister van Klimaat en Energie, helpen deze renovaties van openbare gebouwen de stad Charleroi niet alleen om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van energietransitie te verwezenlijken, maar bieden ze ook de kans om een voorbeeldfunctie te vervullen ten aanzien van de bevolking, die het grootste slachtoffer is van de grote energieafhankelijkheid. “Wat een grote stad met de hulp van RENOWATT kan doen, kunnen kleinere gemeenten ook bereiken en ik hoop dat er binnenkort nog meer van dit soort initiatieven zullen volgen. Want wat niet aan energie wordt besteed, kan worden aangewend om nieuwe maatregelen te implementeren.”

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen en een deel van hun energie lokaal te produceren aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. We zijn er trots op dat onze filialen, zoals Luminus Solutions, de overheidssector helpen bij zijn energietransitie. We danken RenoWatt en de stad Charleroi voor hun vertrouwen.”

"We beloofden u op de afspraak te zijn in 2022, en hier zijn we! Deze overeenkomst bevestigt opnieuw de zeer sterke politieke wil van Charleroi op het gebied van energiebesparing en respect voor het milieu en zal een impuls geven aan onze doelstellingen inzake energierenovatie van de gemeentelijke gebouwen. Ik kijk uit naar de start van deze grootschalige projecten. Het is goed voor de verlaging van de energiefactuur, goed voor het comfort van de gebruikers en goed voor het klimaat", besluit Paul Magnette, burgemeester van Charleroi.

 


Technische fiche: het project in cijfers

 • Aantal gebouwen: 16 (8 grote scholen, 6 sportcomplexen, een kinderdagverblijf, een polyvalente zaal)
 • Duur van het contract: 15 jaar (inclusief 3 jaar werkzaamheden)
 • Engagement inzake besparingen:
  • -51,2% primaire energie
  • -58,3% broeikasgasemissies (2258 ton CO2/jaar)
 •  Omvang van de werkzaamheden
  • Isolatie van de gevels en bouwschil
  • Vervanging van de ramen
  • Plaatsing van 1,4 MWp aan zonnepanelen op de 16 gebouwen (optimale dakbedekking)
  • Renovatie van de stookruimten (16)
  • Installatie van een biomassaketel
  • Relighting op verschillende sites
  • Installatie van ventilatiesystemen op bijna alle sites (15/16) of aanpassing van de bestaande systemen aan de huidige normen

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be