Ideta, Ipalle en Luminus bundelen de krachten ten dienste van de windenergie in Picardisch Wallonië

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA, de intercommunale IPALLE en Luminus, nummer 1 op het vlak van onshore windenergie in België, kondigen de oprichting aan van Eol'Wapi, een gemeenschappelijk filiaal voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten voor hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië.

Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust – en dat werd nog maar eens bevestigd tijdens de COP 26 – dat het versnellen van de energietransitie een absolute prioriteit is in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Op lokaal niveau spelen burgers, bedrijven en lokale actoren een sleutelrol in de energietransitie naar een duurzamer model. Hun engagement is een garantie voor innovatie en ambitieuze en concrete maatregelen.

Sinds enkele jaren werken de intercommunale IPALLE, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA en Luminus, de nummer 1 op het gebied van onshore windenergie in België, samen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië. De drie partners hebben beslist om nog een stap verder te gaan en hun windenergieactiva te consolideren in een gemeenschappelijk filiaal: Eol'Wapi. Op lange termijn wordt gestreefd naar een participatie van 51% voor Luminus en een gelijke participatie van 49% voor IPALLE en IDETA.

De oprichting van Eol'Wapi zal de door de partners gevoerde territoriale strategie voor de ontwikkeling van de windenergie in Picardisch Wallonië versterken. Het gemeenschappelijke filiaal zal zorgen voor een grotere lokale verankering en een nauwere betrokkenheid van de burgers, die wordt geconcretiseerd door de openbare aandelen van de intercommunales Ipalle en IDETA. Daarnaast zal het filiaal het beheer van de windturbines optimaliseren en de uitwisseling van best practices bevorderen.

Groene energie voor ongeveer 50.000 gezinnen in Picardisch Wallonië

Eol’Wapi werd officieel opgericht op 1 september 2021. De consolidatie van de activa is in twee fasen verlopen:

  • Fase 1 (uitgevoerd in 2021): 17 windturbines (de 4 machines van het park van Moulins Saint-Roch, de 2 windturbines van het bedrijventerrein Polaris, 9 machines in Tourpes en Thumaide, en 2 machines in Estaimpuis);
  • Fase 2 in 2023 met de 14 windturbines van e-NosVents (een gezamenlijk filiaal van Luminus en IDETA dat in 2016 werd opgericht met als doel projecten voor hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië te ontwikkelen).

Na deze 2 fasen zal Eol'Wapi over minstens 31 windturbines beschikken met een vermogen van 76 MW, waarmee hernieuwbare elektriciteit zal worden geproduceerd voor bijna 50.000 gezinnen.

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Luminus is de grootste producent van onshore windenergie en waterkracht in België. Het beschikt over een park met 249 windturbines en een geïnstalleerd vermogen van 640 MW, goed voor de bevoorrading van bijna 344.000 Belgische gezinnen met groene stroom.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Dit partnership kadert perfect binnen de strategie van Luminus die erin bestaat te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, met name dankzij onze investeringen in hernieuwbare energie en in energie-efficiëntie.”

Ipalle bevordert de productie van hernieuwbare energie, wat vandaag essentieel is  in de strijd tegen de klimaatverandering omdat hernieuwbare energie geen broeikasgassen uitstoten of toxisch of radioactief afval te produceren. Naast de exploitatie van windparken produceert de intercommunale ook elektriciteit door energiewinning uit afval in Thumaide, de biomethanisering van het slib van de waterzuiveringsinstallatie, de warmtekrachtkoppelingseenheid in Moeskroen en de installatie van zonnepanelen op verschillende plaatsen. In 2020 produceerde Ipalle 165.418 MWh hernieuwbare energie, dat is 2,4 keer meer elektriciteit dan het zelf verbruikte.

“Alle acties om de klimaatopwarming tegen te gaan, zullen enkel slagen als ze collectief zijn. Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA ontwikkelt daarom projecten voor hernieuwbare-energieproductie in Picardisch Wallonië, in samenwerking met alle belangrijke actoren van de sector, zowel private als publieke actoren” aldus Olivier Bontems, Directeur Energie en Speciale Projecten bij IDETA. “IPALLE en IDETA hebben in 2012 voor het eerst samengewerkt in het kader van de ontwikkeling van het windpark Moulins Saint-Roch, het eerste 100% publieke windmolenpark in de regio. In 2016 is het Agentschap met Luminus in zee gegaan voor de ontwikkeling van het windpark Tournai-Ouest. Vandaag is IDETA betrokken bij de ontwikkeling en uitbating van 17 windparken en bezit het 58 windturbines.”

Over IDETA

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA werd opgericht in 1991 om de economische expansie van Picardisch Wallonië te bevorderen door de ontwikkeling van bedrijfsparken.  
Tegenwoordig is IDETA een belangrijke economische speler in drie soorten activiteiten: 

  • Infrastructuurontwikkeling (bedrijfsparken en bedrijvencentra), ondersteuning voor bedrijven, dienstverlening aan gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit of toerisme  
  • Beheer van een gediversifieerde portefeuille van investeringen in de energiesector  
  • Productie van hernieuwbare energie , ontwikkeling van infrastructuur om een groenere mobiliteit en de energietransitie van Picardisch Wallonië te bevorderen  

IDETA beheert meer dan 800 ha bedrijfsparken met meer dan 600 bedrijven, en ondersteunt het creëren of consolideren van meer dan 12.600 banen. 

Perscontact: Anne-Marie Goemaere - [email protected] - 0479/81.72.39

Over IPALLE

Ipalle is werkzaam in de volgende sectoren: afvalwaterzuivering, preventie, inzameling en verwerking van afval en energie. Haar opdracht: bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het grondgebied door geïntegreerde, doeltreffende en efficiënte diensten aan te bieden. Om haar opdrachten uit te voeren, beschikt Ipalle over een reeks performante instrumenten: de afvalenergiecentrale van Thumaide, 26 recyclageparken, 509 glasbubbelplaatsen aan de weg, meer dan 300 vrijwillige afgiftepunten, een selectieve huis-aan-huisophaling van huishoudelijk verpakkingsafval (Fost Plus), een ophaling van huishoudelijk restafval, een samenwerking met de sector van de sociale economie voor de selectieve ophaling van herbruikbare huishoudelijke grofvuil (Resources), 48 actieve waterzuiveringsstations, 172 pompstations, 327 kilometer collectoren, 1. 411 stormoverstorten, 2 windparken en talrijke milieuacties zoals graffitiverwijdering, enz. Meer informatie op www.ipalle.be.

Perscontact: Nathalie Remy - [email protected] - 0479/96.84.19

Eol Wapi-logo-CMYK.pdf

PDF - 357 Kb
Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be