Inhuldiging van zonnepark van bijna 30.000 m² bij Höganäs, het grootste ooit gebouwd door Dauvister

Höganäs, wereldwijd de grootste fabrikant van metaalpoeders, heeft op haar site in Ath een grootschalig zonne-energieproject gerealiseerd. Het project bestaat uit de aanleg van een veld fotovoltaïsche panelen van 5,961 MW, het grootste fotovoltaïsche park dat ooit door Dauvister, een filiaal van Luminus, werd gebouwd, goed voor bijna 30.000 m² zonnepanelen. De inhuldiging vond plaats op 15 september, in aanwezigheid van Bruno Lefebvre, burgemeester van Ath.

 

Een Zweeds concern geïntegreerd in het industriële landschap van Ath

Höganäs Belgium te Ath is het Belgische filiaal van het in 1797 opgerichte Zweedse concern Höganäs, dat één van de oudste nog actieve Zweedse bedrijven is.De groep Höganäs, die wereldleider is in de vervaardiging van metaalpoeder, produceert ongeveer 500.000 ton per jaar, waarvan 7.500 ton op haar site te Ath. Het bedrijft stelt wereldwijd 2400 personen tewerk (waarvan 200 personen te Ath) waarmee het een jaaromzet realiseert van ongeveer 1 miljard euro. Hooggelegeerd poeder heeft vele eigenschappen en toepassingen, vooral in verschillende industriële sectoren (automobielsector, mijnbouw, oppervlaktebekleding, filtratie, …). Meer dan 99,5 % van de verkoop is bestemd voor de export. ​ Daarmee positioneren deze activiteiten met grote toegevoegde waarde de site in het middelpunt van de strategische activiteiten van de groep.

Een verbeterde ecologische voetafdruk

29.627 m² fotovoltaïsche panelen (13.188 fotovoltaïsche panelen met een vermogen van 450 & 455 Wp) werden door Dauvister, een filiaal van Luminus, geïnstalleerd naast het gebouw, waarvan de daken reeds voorzien zijn van zonnepanelen die zorgen voor elektriciteitsproductie op een oppervlakte van 2.500 m².Er is gekozen voor een oost-west oriëntatie om het zonlicht maximaal te kunnen benutten. De productie wordt geschat op 5,494 MWh, waarvan 4,780 MWh zal worden gebruikt voor autoconsumptie, wat 20% van de totale behoefte van de site dekt. Dit impliceert een jaarlijkse besparing van 961,450 ton CO2.

Twee milieubewuste partners met een gezamenlijk project

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatopwarming een werk van elke dag. Het is de bestaansreden geworden van het bedrijf, dat al meer dan 60 jaar investeert in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 26% van zijn stroom wordt geproduceerd door Belgische hernieuwbare energiebronnen. ​

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: « De zonnepanelen zijn de perfecte lokale oplossing voor de productie van groene energie en zorgen ervoor dat de klanten hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. In 2020 hebben wij voor 65 MW zonnepanelen geïnstalleerd bij onze klanten. Drie keer meer dan in 2018. ​ Dit project bij Höganäs past perfect in onze strategie om samen met onze klanten te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst. Dankzij de installatie van dit zonneveld op zijn site zal Höganäs haar energiefactuur en haar koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen door zelf de groene elektriciteit te produceren die ze nodig heeft. Dit is zowel een economische als een ecologische beslissing.”

Höganäs wil tegen 2045 koolstofneutraal zijn. Haar routekaart voor het klimaat steunt op drie strategische pijlers : de uitstoot verminderen door de energie-efficiëntie te verhogen, meer gerecycleerde materialen gebruiken om de uitstoot stroomopwaarts te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie en brandstoffen verhogen.

Met dit project versterkt Höganäs Belgium haar engagement voor energie-efficiëntie, voor hernieuwbare energie en voor het verminderen van haar ecologische voetafdruk. Dit project is een nieuwe stap in de richting van duurzaamheid en van een schonere toekomst en impliceert tegelijkertijd een vermindering van de kosten en positieve besparingen, aldus Vincent Rasneur, General Manager Höganäs Belgium & Great Britain. Deze groene energie helpt ons bij te dragen tot de doelstelling van de groep Höganäs om haar koolstofvoetafdruk tegen 2026 met 30% te verminderen en tegen 2045 CO2-neutraal te zijn. ​ De aanleg van een zonneveld van 6 MW waarover we het vandaag hebben kadert natuurlijk in deze doelstelling.”

Aandacht voor biodiversiteit

Wanneer de vergunningsaanvraag werd ingediend, vroegen de autoriteiten aan Höganäs om een groen scherm te installeren. Dat is ondertussen gebeurd. Die groene muur bestaat uit in totaal bijna 900 inheemse honingdragende planten die insecten en vogels van voedsel zullen voorzien en tevens als habitat voor hen zullen fungeren. Daarnaast heeft Höganäs op geheel vrijwillige basis een veld van 1.000 m² met wilde bloemen aangelegd voor de bestuivers, waarop eveneens een kudde van vijftien schapen graast om het grasveld te onderhouden. Zo draagt Höganäs bij aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en aan de verbetering van de kwaliteit van de site.

Derde investeerder: een win-win formule

Voor de financiering van het project werd gekozen voor de formule van de derde investeerder. Dankzij dit mechanisme kunnen bedrijven investeren in hernieuwbare energie en beschikken via een huurovereenkomst in volle eigendom over installaties. De derde investeerder – in dit geval Luminus – staat in voor de financiering en het onderhoud van de installatie. Hij ontvangt een jaarlijkse huur alsook groenestroomcertificaten gedurende tien jaar. Dauvister stond in voor de installatie.

 

 

 

 

 

Over Höganäs

Onze visie bij Höganäs bestaat erin “de industrie te inspireren om meer te doen met minder”. Metaalpoedertechnologie biedt eindeloze mogelijkheden voor onze klanten om niet alleen het materiaal- en energieverbruik te verminderen, maar ook om efficiëntere en goedkopere producten aan te bieden.

We geloven dan ook dat de inherente kracht van metaalpoeders veel meer kan worden benut dan vandaag het geval is. We zijn er eveneens van overtuigd dat metaalpoeders kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Met metaalpoederoplossingen kunnen we tal van urgente maatschappelijke uitdagingen helpen aanpakken, zoals grondstoffenschaarste, drinkwatertekorten en de behoefte aan hernieuwbare energie.

De Höganäs-groep telt meer dan 3.000 klanten in 75 landen. We verkopen producten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van onze klanten, want een van onze ambities bestaat erin bij te dragen tot hun succes.

De metaalpoeders van Höganäs AB worden gebruikt in een breed scala van toepassingen in verschillende industrieën. Metaalpoeders bieden unieke opportuniteiten en zijn dan ook terug te vinden in auto-onderdelen zoals klepzetels en tandwielen, in elektromotoren, in landbouwapparatuur en in producten van de voedingsindustrie zoals met ijzer verrijkte cornflakes. Metaalpoeders kunnen ook worden gebruikt om water drinkbaar te maken door verontreinigende stoffen te elimineren, alsook om industrieel afvalwater te behandelen.

 

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be