Luminus windturbines op de site van Jan De Nul in Zelzate officieel ingehuldigd door gouverneur Van Cauter en ministers Van Quickenborne en Van der Straeten

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind huldigden gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter, vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten vandaag de twee windturbines die Luminus heeft gebouwd op de site van Jan De Nul Group in Zelzate officieel in. Deze windturbines dragen bij tot de realisatie van het Code Zero programma van Jan De Nul Group, dat focust op zero emissions, zero accidents, zero breaches en zero waste.

Voortrekkersrol in energietransitie

Zowel Luminus als Jan De Nul spelen een voortrekkersrol in de energietransitie. Luminus heeft de voorbije tien jaar meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten, voornamelijk in windenergie. Met 273 windturbines op het vasteland tegen eind dit jaar zal het bedrijf beschikken over ruim 700 MW geïnstalleerde capaciteit, wat goed is voor een verdubbeling van de geïnstalleerde capaciteit op vijf jaar tijd. Het windpark van Luminus produceert daarmee 1.300 GWh groene energie, wat overeenkomst met het verbruik van 370.000 gezinnen. Hiermee blijft Luminus al voor het zevende jaar op rij de nummer 1 in windenergie op het vasteland in België.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “De huidige geopolitieke context toont ons meer dan ooit dat hernieuwbare energie, waaronder windenergie, een belangrijke rol moet spelen in de energietransitie. Indien we de klimaatdoelstellingen van 2050 willen bereiken, moeten we volop inzetten op elektrificatie. Elektriciteit is namelijk de enige energie die op grote schaal CO2-neutraal of met beperkte CO2-emissies kan gemaakt worden. Onze ambities op vlak van windenergie passen dan ook perfect binnen onze missie, die erin bestaat te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Om die uitdaging aan te gaan, hebben we ondersteuning en een sterk regelgevend kader nodig, aangezien het steeds moeilijker wordt om vergunningen te krijgen voor onze windprojecten.”

Ook Jan De Nul speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Het bedrijf mag bij het grote publiek vooral bekend zijn als een civiel en maritiem bouwbedrijf, de wereldwijde uitdagingen op het vlak van energie en duurzaamheid zorgden de voorbije jaren voor een steeds bredere waaier aan activiteiten voor het bedrijf. Zo verbindt Jan De Nul wereldwijd elektriciteitsnetwerken van verschillende landen door de installatie van interconnectoren, onderzeese kabels van wel honderden kilometers lang, om de vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Maar ook werkt Jan De Nul met zijn gespecialiseerde schepen mee aan energieopwekking door de bouw van offshore windmolenparken, een industrie die de laatste jaren razendsnel evolueert, zowel technologisch als in omvang. Wereldwijd zijn er maar enkele bedrijven die dergelijke installaties volledig kunnen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, en daar is Jan De Nul er één van.

Julie De Nul, CEO Jan De Nul Dredging nv: « De energietransitie vandaag is in de eerste plaats een elektriciteitstransitie. Willen we de wereld kunnen voorzien van de nodige elektriciteitstoevoer, dan staat de industriële keten een uitdagende periode te wachten. Als Jan De Nul zijn we fier dat we met onze activiteiten wereldwijd kunnen bijdragen aan die verdere opschaling. Niet alleen op zee installeren we de nodige infrastructuur, ook aan land bieden we met onze vaste sites en op onze projecten ruimte voor de winning van groene elektriciteit. Denken we maar aan de Zonneberg, onze eigen kantoorgebouwen en nu ook de turbines van Luminus op onze site in Zelzate. We zijn verheugd met dit partnerschap en willen deze trend verderzetten door al onze sites aan te bieden voor gelijkaardige projecten. Zo gaan we samen vol voor de energietransitie.”

100% groene en lokale stroom

De twee windturbines die vandaag officieel werden ingehuldigd bij Jan De Nul in Zelzate, werden eind 2021 aangelegd op hun site aan de Karnemelkstraat. Met een geïnstalleerde capaciteit van elk 3,45 MW produceren ze samen elk jaar ongeveer 17 100 MWH, wat overeenkomt met het verbruik van meer dan 4 500 gezinnen. De lokaal opgewekte groene stroom is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 3 625 ton CO2, in vergelijking met de Belgische energiemix.

Windenergie in Gentse havenzone

De inhuldiging van de windturbines werd voorafgegaan door een boottocht in de Gentse kanaalzone. Behalve de ministers en de gouverneur namen ook andere politici, bedrijfsleiders en stakeholders deel aan de tocht. Vanop het water kregen ze een goed zicht op de bestaande Luminus windparken en enkele windturbines die er momenteel in aanbouw zijn.

De Gentse havenzone is een belangrijk gebied voor de ontwikkeling van windenergie voor Luminus. Het bedrijf bouwde er al in 2005 haar eerste windturbines in Vlaanderen, op de site van het Kluizendok. Luminus bouwde er in 2013 ook haar eerste windturbine op de site van een industriële klant, namelijk bij Stradus. Het produceren van groene stroom met windturbines vraagt veel minder ruimte (slechts 20 m x 20 m) dan doorgaans wordt gedacht. Door op hun site een windturbine te installeren, besparen bedrijven op hun energiefactuur en verbruiken ze hernieuwbare energie die ter plaatse wordt opgewekt. Momenteel bouwt Luminus in het Gentse havengebied nog 4 extra windturbines op bedrijventerreinen, bij CBR, Gadot, Algist Bruggeman en Molymet. Met deze nieuwe turbines komt de teller op totaal 29 Luminus winturbines in de Gentse kanaalzone.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen: “De Gentse kanaalzone is een gebied waarin wordt samenwerkt en waarin men niet denkt in tonnages, maar in toegevoegde waarde en afbouw van CO2-uitstoot. Waar duurzaamheid nog niet zo lang geleden als een risico en een kostenpost werd gezien, is het vandaag een verhaal van kansen en economische groei. Door de samengang van verschillende industrieën leent de Gentse kanaalzone zich uitstekend om hierin een voortrekkersrol op te nemen.”

Ambitieuze doelstellingen

Luminus heeft de ambitie haar totale geïnstalleerde capaciteit windenergie uit te breiden tot 1.000 MW tegen 2027, wat past binnen de ambitie van de federale regering om de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en de realisatie van de Vlaamse doelstellingen rond hernieuwbare energie. Vlaanderen besliste recent nog om de doelstellingen omtrent windenergie op het vasteland aan te scherpen van 108 MW naar 150 MW bijkomende geïnstalleerde capaciteit per jaar in 2022 en 2023.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: Meer hernieuwbare energie is de uitweg uit de energiecrisis. Als we onze economie en onze burgers en bedrijven willen beschermen tegen stijgende prijzen dan is versnelling van de energietransitie noodzakelijk. Dan mogen we geen enkele kans onbenut laten. Luminus en Jan De Nul zijn leidende bedrijven in de energietransitie die ambitieuze plannen omzetten in realiteit. Meer hernieuwbare energie is goed voor de portemonnee van de Vlaming, vermindert de CO2-uitstoot en versterkt onze energieonafhankelijkheid. Het succes zal volledig afhangen van samenwerkingen zoals tussen Luminus en Jan De Nul. Samenwerking tussen beleidsverantwoordelijken, met het bedrijfsleven en burgers is de gamechanger die ons succes zal maken of kraken.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De Noordzee wordt dé powerhouse van onze energieonafhankelijkheid. We zijn nummer 6 wereldwijd qua aantal windmolens. Die capaciteit gaan we tegen 2030 nog verdrievoudigen en zelfs verviervoudigen tegen 2040. Daarom zorgen we voor optimaal ruimtegebruik, krachtigere windmolens en nieuwe innovatieve technieken. Elk gezin in België zal daarmee voorzien worden van groene stroom uit onze Noordzee. Maar daar stopt het niet. Tussen de windmolens willen we als eerste land ter wereld drijvende zonnepanelen op zee installeren. Ook daarin investeren we de komende jaren volop. En in zeewier als bron van biobrandstof. De Belgische Noordzee geeft ons land de wind in de zeilen om onafhankelijk te worden van Russisch gas.”

Over Jan De Nul Group

Jan De Nul is een bruisend, modern bedrijf dat complexe uitdagingen van vandaag aangaat. Onze getalenteerde mensen ontwikkelen duurzame oplossingen die bijdragen aan de energietransitie en de toekomst van de volgende generatie veiligstellen.

Onze expertise ligt in vijf hoofdactiviteiten: offshore energie, bagger- en maritieme diensten, civiele bouw, milieuprojecten en projectontwikkeling. We maken de productie van offshore energie mogelijk en houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en plaatsen elk type gebouw. We pakken vervuiling aan, in welke vorm dan ook. Van ontwerp en engineering tot uitvoering en onderhoud ontzorgen we onze klanten met totaaloplossingen die één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren. – www.jandenul.com

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Heleen Schellinck

Perscontact, Jan De Nul Group

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be