Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind brengt minister Frédéric Daerden een bezoek aan de windturbine die door Luminus op de site van Fri-Pharma in Gembloux werd gebouwd

In het kader van de Internationale Dag van de Wind heeft Luminus een werkbezoek georganiseerd aan de windturbine van Fri-Pharma in Gembloux over de toekomst van windenergie in Wallonië. Het is een gelegenheid om stil te staan bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de Waalse bedrijvenparken en om te pleiten voor een nog intensievere ontwikkeling ervan in Wallonië.

Ambitieuze doelstellingen, een lastig parcours

Voor de productie van hernieuwbare energie werden op Europees niveau doelstellingen vastgelegd. Ons land heeft vandaag de ambitie om meer dan 200 MW/jaar aan onshore windenergie te installeren. Wallonië zou tegen eind 2030 over een productiecapaciteit van 2.100 MW aan windenergie moeten beschikken. Eind 2020 zaten we net onder de 1.100 MW. Dit betekent dat we in het Waals Gewest 100 MW per jaar moeten bouwen als we de doelstelling tegen eind 2030 willen halen, hetzij ongeveer 30 windturbines op jaarbasis. Luminus maakt zich zorgen over de toenemende moeilijkheden om een windvergunning te krijgen, waardoor de doelstellingen die Wallonië heeft vastgelegd, niet kunnen worden gehaald. Luminus wil van de Dag van de Wind gebruik maken om eraan te herinneren dat windenergie essentieel is voor de productie van de groene elektriciteit, wat nodig is om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Minister Frédéric Daerden bracht een bezoek aan de windturbine bij Fri-Pharma, in het gezelschap van een delegatie parlementsleden van de meerderheidspartijen die dezelfde belangstelling delen voor dit zeer actuele thema.  

Frédéric Daerden, Waals viceminister-president en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijkheid van kansen bevoegd voor Wallonie-Bruxelles Enseignement: “Het realiseren van een geslaagde klimaattransitie in scholen, woningen, de transportsector, bedrijven enz. is een belangrijke doelstelling van het energiebeleid en we beschikken in ons land over performante publieke en private actoren om hierin te slagen. Windenergie is een deel van de oplossing, vooral op bedrijventerreinen, om meer hernieuwbare energie te produceren en de bedrijven tegelijk competitiever te maken op het vlak van energie.”

Een eco-logische oplossing voor bedrijven

Door op hun site een windturbine te installeren, besparen de bedrijven op hun energiefactuur, dragen ze bij aan de productie van groene energie en verbruiken ze 100% hernieuwbare energie die rechtstreeks ter plaatse wordt opgewekt.  Het produceren van groene stroom met windturbines kost veel minder ruimte (slechts 20 m x 20 m) en investeringen dan doorgaans wordt gedacht. Luminus is een pionier op dit gebied. Op de site van Fri-Pharma in Gembloux bouwde het bedrijf in 2018 zijn eerste windturbine op een bedrijventerrein in Wallonië. In 2019 volgden Hydro in Ghlin en Dow in Seneffe. Meer recent werd een windmolen geïnstalleerd bij AGC in Seneffe en bij Rossel in Nijvel. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, want Luminus heeft in België al 95 windturbines geïnstalleerd in industriegebied, waarvan 10 in Wallonië, en er zijn 45 samenwerkingscontracten gesloten met Waalse bedrijven voor de installatie van een windturbine op hun site.

De windturbine van Fri-Pharma: nagekomen beloftes

Fri-Pharma is gespecialiseerd in de opslag van goederen op gecontroleerde temperaturen van +5° en -25° en verbruikt jaarlijks bijna 2.200.000 kWh. De windmolen die Luminus heeft gebouwd op de site van deze onderneming in het bedrijvenpark Crealys te Gembloux, levert elk jaar ongeveer 5.000.000 kWh hernieuwbare energie. Dankzij deze windmolen neemt Fri-Pharma ongeveer 66% van de elektriciteit die door zijn windturbine wordt geproduceerd, rechtstreeks af om het eigen verbruik te dekken. De rest van de geproduceerde groene stroom wordt in het distributienet geïnjecteerd. Dankzij deze investering kan Fri-Pharma zijn energiefactuur aanzienlijk verminderen.

Dankzij de installatie van deze windturbine wordt elk jaar 2.160 ton CO2 minder uitgestoten. Deze besparing stemt overeen met de uitstoot van meer dan 950 wagens of 350 woningen.

Meer dan een miljard euro in 10 jaar

Luminus heeft de voorbije tien jaar meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd, voornamelijk in de productie van hernieuwbare energie en in energie-efficiëntiediensten. Het bedrijf is nummer 1 in onshore windenergie en blijft fors investeren in hernieuwbare energie. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn windmolenpark verdubbeld.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “40 tot 45% van de windturbines die de laatste vier jaar in Wallonië werden geïnstalleerd, zijn gebouwd door Luminus. Met zijn grootschalige investeringen in hernieuwbare energie draagt Luminus actief bij tot het economisch herstel van Wallonië door het concurrentievermogen van de Waalse bedrijvenparken te versterken. Deze actie kadert perfect binnen onze missie, die erin bestaat aan een CO2-neutrale energietoekomst te bouwen waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten.”

 

Onderschrift foto

Dit bezoek, dat werd georganiseerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, was een gelegenheid om de ontwikkeling van windenergie in Wallonië aan te kaarten, om de binnenkant van een windturbine te bezoeken en om te zien hoe windenergie ten dienste wordt gesteld van bedrijven door hen de mogelijkheid te bieden een grotere energieautonomie te bereiken en door de productiemiddelen dichter bij de plaats van verbruik te brengen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be