Vervanging van 3 windturbines door 2 krachtigere turbines in het windpark van Berloz

Luminus zal vanavond zijn plannen voorstellen aan de omwonenden van het windpark van Berloz om drie windturbines te vervangen door twee nieuwe, krachtigere modellen. Dankzij deze vervanging zal de jaarlijkse productie van het park stijgen van 24.000.000 kWh naar ongeveer 28.000.000 kWh, waarmee Luminus het equivalent van het jaarverbruik van 8.000 gezinnen kan dekken met lokaal geproduceerde groene energie, tegenover 6.850 gezinnen momenteel.

Meer groene stroom en minder CO2 dankzij efficiëntere windturbines
Het windpark in Berloz telt sinds 2009 drie windturbines van 2 MW. Het is de bedoeling die drie oudere turbines te vervangen door twee nieuwere modellen van de laatste generatie.

Een dergelijke vernieuwingsoperatie van een bestaand park wordt "Repowering" genoemd. Hierbij worden de bestaande windturbines in hetzelfde park vervangen door krachtigere en performantere turbines die meer groene energie kunnen produceren. Het project kadert dus binnen de ambitie van Luminus om zijn windparken nog efficiënter te maken en zo zijn duurzame productiecapaciteit te vergroten.

Deze methode biedt meerdere voordelen, zoals een hogere energie-efficiëntie (wanneer de snelheid bijvoorbeeld met factor twee stijgt, zal de energieproductie met factor acht stijgen). Daarnaast is Repowering ook goedkoper dan een volledig nieuwe installatie aangezien de bestaande infrastructuur (toegangswegen, onderstations) kan hergebruikt ​ worden.

De twee turbines van de laatste generatie hebben een maximaal vermogen van 6 MW en de maximale productie van deze twee turbines samen wordt geraamd op 28.000.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoeften van ongeveer 8.000 gezinnen. Dit zorgt voor een CO2-besparing van 4.000 ton per jaar in vergelijking met de gemiddelde uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 1400 dieselwagens (1).

Het vernieuwde windmolenparkproject zal Wallonië helpen om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken, namelijk een jaarlijkse windenergieproductie van 6.200 GWh tegen 2030.

Omwonenden informeren
Deze avond krijgen de omwonenden informatie over de concrete invulling van het project, over de vernieuwingsoperatie en over de methodologie die men voor de milieueffectenstudie zal hanteren. Deze studie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau dat rekening zal houden met de geformuleerde opmerkingen. De resultaten zullen beschikbaar gesteld worden voor het publiek en de betrokken partijen.

Energie-efficiëntie, elektrificatie en hernieuwbare energiebronnen
De huidige geopolitieke context en de klimaatcrisisnopen ons ertoe onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Hoe? Door in te zetten op energiezuinigheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als vandaag. ​

Kortom, we moeten onze samenleving fundamenteel veranderen als we tegen 2030 (nog maar zes jaar te gaan!) ten minste 55% minder broeikasgassen willen uitstoten en tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn. Hernieuwbare energie, waaronder windenergie, is een van de middelen om die doelstellingen te bereiken en moet dus alle kansen krijgen.

Een CO2-neutrale energietoekomst bouwen
Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Luminus, de nummer één in onshore windenergie en waterkracht in België, investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie

In de huidige context van klimaaturgentie ​ helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen dankzij innovatieve oplossingen en om een deel van hun energie lokaal te produceren aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. Meer dan 31% van de energieproductie van Luminus is afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf is nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. ​ Met zijn 279 windturbines beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 725 MW, goed voor de bevoorrading van ongeveer 400.000 gezinnen met groene stroom.

Luminus werft aan!
Luminus rekruteert een brede waaier aan technische profielen in windenergie en andere domeinen. Om de openstaande vacatures te raadplegen en bij te dragen tot het realiseren van onze klimaatambities, klik hier: https://www.luminus.be/fr/corporate/jobs/

 

(1) gebaseerd op een kilometrage van 15.000 km/jaar, een gemiddelde dieseluitstoot van 3,175 kgCO2e/L en een brandstofverbruik van 6 l/100 km.

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be