Project voor de vervanging van 8 windturbines door efficiëntere modellen in het windpark van Villers-le-Bouillet en Wanze

Luminus zal deze donderdagavond aan de omwonenden van het windpark van Villers-le-Bouillet en Wanze zijn project toelichten voor de vervanging van 8 windturbines door krachtigere turbines. Dankzij die vernieuwingsoperatie zal de jaarlijkse productie van het park stijgen van 21.600.000 kWh tot ongeveer 100.000.000 kWh en zal Luminus het equivalent van het jaarlijkse verbruik van 27.030 gezinnen kunnen dekken met groene en lokaal geproduceerde elektriciteit, tegenover 5.840 gezinnen vandaag.

Meer groene stroom en minder CO2 dankzij krachtigere windturbines

Het windmolenpark waarop het project betrekking heeft, telt sinds 2005 zes windturbines van 1,5 MW op het grondgebied van Villers-le-Bouillet en sinds 2007 twee windturbines van 1,5 MW op het grondgebied van Wanze. Het is de bedoeling die acht oude turbines te vervangen door nieuwere modellen. ​

Een dergelijke vernieuwingsoperatie van een bestaand park wordt “Repowering” genoemd. Hierbij worden de bestaande windturbines in hetzelfde park vervangen door krachtigere en performantere turbines die meer hernieuwbare energie kunnen produceren. Het project kadert dus binnen de ambitie van Luminus om zijn windmolenparken nog efficiënter te maken en zo zijn duurzame productiecapaciteit te verhogen. ​

Deze methode heeft meerdere voordelen, zoals een hogere energie-efficiëntie en lagere onderhoudskosten, en bovendien is het veel goedkoper dan een nieuwe installatie aangezien de bestaande infrastructuur (toegangswegen, onderstations) hergebruikt kan worden.

Met een maximale capaciteit van 6 MW per turbine wordt de maximale productie van deze 8 windturbines van de laatste generatie geraamd op 100.000.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 27.030 gezinnen. Dit zorgrt voor een besparing van 43.200 ton CO2-equivalent per jaar ten opzichte van de gemiddelde uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix (een besparing die vergelijkbaar is met de uitstoot van ongeveer 2.700 personen per jaar in België).

Het windproject zal bijdragen tot de verwezenlijking van de Waalse klimaatdoelstellingen, namelijk een jaarlijkse windenergieproductie van 6.200 GWh tegen 2030.

De omwonenden informeren

Deze avond krijgen de omwonenden informatie over de concrete invulling van het project, over de vernieuwingsoperatie en over de methodologie die men voor de milieueffectenstudie zal hanteren. Deze studie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau dat rekening zal houden met de geformuleerde opmerkingen. De resultaten zullen beschikbaar gesteld worden voor het publiek en de betrokken partijen.

Energiezuinigheid, elektrificatie en hernieuwbare energie

De huidige geopolitieke context, de klimaatcrisis en de bijzondere omstandigheden op de energiemarkt nopen ons ertoe onze manier van denken en leven te veranderen. Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Hoe? Door in te zetten op energiezuinigheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als vandaag. ​

Kortom, we moeten onze samenleving fundamenteel veranderen als we tegen 2030 (nog maar acht jaar te gaan!) ten minste 55% minder broeikasgassen willen uitstoten en tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn. Hernieuwbare energie, waaronder windenergie, is een van de middelen om die doelstellingen te bereiken en moet dus alle kansen krijgen.

Strijd tegen de klimaatverandering: een werk van elke dag

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Luminus, de nummer één in onshore windenergie en waterkracht in België, investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie

In de huidige context van klimaaturgentie en stijgende energieprijzen helpt Luminus zijn klanten meer dan ooit om hun verbruik te verminderen dankzij innovatieve oplossingen en om een deel van hun energie lokaal te produceren aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. Meer dan 31% van de energieproductie van Luminus is afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf is nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. ​ Met zijn 262 windturbines beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 664 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 364.000 gezinnen met groene stroom.

 

 

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be