Relanceplan: Luminus bevestigt zijn ambities voor de productie van groene waterstof in Wallonië, in samenwerking met verschillende partners

Twee projecten van Luminus werden geselecteerd in het kader van het relanceplan om groene waterstof ingang te doen vinden in de transport- en industriesector. Luminus bundelt zijn krachten met meerdere partners in verschillende gewesten van het land om lokale groene waterstofprojecten op te zetten om de transportsector koolstofvrij te maken.

Groene waterstof als oplossing voor de decarbonisatie van de zware mobiliteit en de industrie

Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Groene waterstof, geproduceerd op basis van water en hernieuwbare elektriciteit (waarbij er dus geen broeikasgassen worden uitstoten), wordt beschouwd als een oplossing voor het koolstofvrij maken van sectoren waar directe elektrificatie niet mogelijk is. Dat is het geval voor het zware transport en bepaalde industriële processen.

Luminus wil de ontwikkeling van lokale en innovatieve groenewaterstofprojecten ondersteunen zodat België een industriële groenewaterstofsector kan ontwikkelen, innovatieve pilootprojecten kan uitvoeren om de nodige knowhow te verwerven, en geleidelijk een lokale circulaire groenewaterstofeconomie kan uitbouwen zodat het land klaar is voor een toekomst waarin deze decarbonisatietechnologie een sleutelrol zal spelen.

Luminus, partner van een groene en inclusieve relance

De twee door de Waalse regering geselecteerde groenewaterstofprojecten zijn: Hydrogène Circulaire Mouscron en Wind2Trucks. De twee projecten zullen een  grote positieve impact hebben op economisch, sociaal en ecologisch vlak, waardoor het Waals Gewest veerkrachtiger kan worden, de Waalse economie zich kan herstellen en het sociale weefsel van dit gewest zich verder kan ontwikkelen in deze sector van de toekomst. Op die manier wil Luminus ten volle bijdragen aan het economische en sociale herstel van Wallonië dat door de Waalse regering via haar relanceplan wordt gestimuleerd, en wil het bedrijf dit gewest begeleiden bij zijn energietransitie.

De huidige selectie is een eerste stap in de creatie van kleinschalige lokale H2-clusters. Uiteraard zal Luminus zijn andere projecten verder ontwikkelen en alles in het werk stellen om de nodige steun te verkrijgen om die projecten tot een goed einde te brengen.

1. H2C Moeskroen: jaarlijks 1422 ton CO2 vermeden

Het project H2C Moeskroen heeft tot doel een lokale groenewaterstofcluster op te zetten in de gemeente Moeskroen om de zware mobiliteit en de logistiek in die regio koolstofvrij te helpen maken. Om die ambitieuze doelstelling te verwezenlijken, werd een consortium opgericht: Luminus heeft de krachten gebundeld met Mydibel Fresh, een familiebedrijf uit Moeskroen dat sinds 1988 actief is in de ontwikkeling, productie en commercialisering van aardappelproducten, met Cogetrina Logistics, een familiebedrijf en belangrijke speler op het vlak van transport, logistiek en afvalbeheer, en met de intercommunale IEG. 

De 4 partners willen het overschot aan 100% groene elektriciteit, geproduceerd op basis van biogas – dat zelf afkomstig is van de recuperatie van het aardappelafval van Mydibel Fresh (biovergisting) –, gebruiken voor de productie van groene waterstof via elektrolyse. Het project omvat ook een distributiestation waar vrachtwagens en vuilnisauto’s waterstof kunnen tanken. De productie van groene waterstof zal een circulair proces zijn aangezien men enerzijds gebruik zal maken van gezuiverd water – een bijproduct van de biovergisting – en anderzijds zuurstof zal genereren die naar de vergisters wordt teruggevoerd. 

 

2. Wind2Trucks: jaarlijks 1005 ton CO2 vermeden

Dit project wordt gedragen door het territoriaal ontwikkelingsagentschap IDETA, de energiebedrijven Luminus en e-NosVents en het logistieke bedrijf "Transports Fockedey". Het is gelegen in de gemeente Leuze-en-Hainaut, in het hart van het economisch ontwikkelingscentrum Leuze-Europe.

Doel van dit project is de bouw en exploitatie van een productie-, opslag- en distributie-eenheid voor groene waterstof, bestemd voor het wegtransport, om in een eerste fase een deel van het vrachtwagenpark (5 tot 10) van de onderneming Transports Fockedey te bevoorraden en in een tweede fase de distributie van deze brandstof uit te breiden naar andere transportbedrijven in de regio. De onderneming G&V, een bekende Belgische onderneming op de markt van tankstations, zal het waterstofdistributiestation beheren. 

De waterstof zal worden geproduceerd door elektrolyse van water uit het SWDE-distributienetwerk. De elektrolysers zullen rechtstreeks worden gevoed door een windturbine en een fotovoltaïsch park.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “We zijn trots en verheugd dat de Waalse regering haar vertrouwen in ons stelt. We kunnen Wallonië alleen maar aanmoedigen om dit nieuwe plan voor de lokale productie van groene waterstof, te promoten en uit te breiden. Bij Luminus willen we groene H2-projecten ontwikkelen in combinatie met hernieuwbare energiebronnen om sectoren die moeilijk direct koolstofvrij te maken zijn, te decarboniseren.”

Een veelbelovende en belangrijke start voor een koolstofvrije toekomst

Deze projecten zijn slechts de eerste stappen, maar ze zijn veelbelovend en van essentieel belang. Op dit ogenblik is er in België nog onvoldoende hernieuwbare energie om de massaproductie van groene waterstof op te starten. Het is echter belangrijk om onze competenties binnen dat domein te ontwikkelen, want groene waterstof is een cruciaal element om moeilijk te elektrificeren sectoren, zoals zwaar vervoer en logistiek, te ontkolen.

“Deze initiatieven passen perfect in de strategie van Luminus om te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Dat is onze bestaansreden”,  besluit Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus.

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be