Stad Sint-Niklaas bespaart dankzij Luminus 39% op haar energieverbruik met het grootste en meest innovatieve energieprestatiecontract in Vlaanderen

De stad Sint-Niklaas wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming en tekende daarom een innovatief energieprestatiecontract (EPC) met Luminus Solutions, dochteronderneming van Luminus, om de energie-efficiëntie van haar gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Hierdoor kan de stad 39% besparen op de energiekost van haar grootste gebouwen en haar CO2-uitstoot met 2.600 ton terugschroeven.

Werken aan een klimaatneutrale toekomst

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant heeft de stad zich geëngageerd om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzichte van 2011. Recent ondertekende de stad ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee engageert ze zich onder meer om een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in haar eigen gebouwen. 

Schepen Bart De Bruyne : “Om alle Sint-Niklazenaars mee te krijgen in ons verhaal moeten we als stad zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gingen we samen met facilitator Factor4 op zoek naar een geschikte partner om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken. We zijn dan ook blij dat we samen met Luminus Solutions de komende 10 jaar onze stad kunnen klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst.”

Bij de ontwikkeling van het project, dat de steun kreeg van Vlaanderen Circulair, liet de stad zich begeleiden door Factor4. De facilitator ontwikkelde een innovatief energieprestatiecontract (EPC) dat werd afgesloten met Luminus Solutions. Het project omvat de verbetering van de energieprestaties en het beheer van de technische installaties op 9 sites van de stad: de twee stedelijke basisscholen Gavertje Vier en De Droomballon, de gemeentelijke sporthallen De Witte Molen en De Mispelaer, de Stedelijke Academies (SASK & SAMWD) en ook de Stadsschouwburg, het SteM en het welzijns- en politiehuis.

Door de vernieuwende aanpak en de uitzonderlijk hoge energiebesparing is het meteen het grootste en meest innovatieve EPC-contract dat momenteel loopt in Vlaanderen.

Een innovatief energieprestatiecontract

Met zo’n EPC verbindt Luminus Solutions zich tot een daling van het energieverbruik door enerzijds te investeren in performante uitrustingen en door anderzijds het optimale onderhoud van die uitrustingen te garanderen. Dankzij de innovatieve aanpak van Factor4 kan de stad rekenen op een grotere energiebesparing dan doorgaans het geval is bij klassieke EPC-contracten. Er wordt immers niet enkel gekeken naar de investeringskosten en de gegarandeerde energiebesparing over de looptijd van het contract, maar ook – en dat is nieuw – naar de restwaarde op het einde van het contract.

Johan Coolen, Managing Partner van Factor4: “In een conventioneel EPC-project worden structurele investeringen soms niet uitgevoerd hoewel ze wel rendabel zouden zijn. Dit is meestal wanneer de terugverdientijd langer is dan de looptijd van het contract, bijvoorbeeld bij isolatie of structurele renovatie van klimaatinstallaties. Door rekening te houden met de restwaarde van de installaties op het einde van het contract, kunnen dit soort investeringen wel meegenomen worden in het contract. Wij noemen dit graag een Building Performance Contract. De energiebesparing ligt bij dit soort contract doorgaans 50% hoger dan bij een conventioneel EPC-project.”

Ook de impact van de uitgevoerde maatregelen op de comforttevredenheid van de gebruikers zal worden gemeten tijdens het project. Het is de eerste keer dat deze zeer resultaatgerichte en kostenefficiënte methode toegepast wordt in een EPC-contract.

Ben Segers, Project Development Manager van Luminus Solutions: “Voor Luminus Solutions was het een verademing om een maatregelenpakket samen te stellen dat verder reikt dan de klassieke ‘quick wins’ maar ook inzet op meer kwalitatieve ingrepen, meer energiebesparing en meer comfort voor de gebruikers. Wij zijn voorstander van deze aanpak omdat we op deze manier verder kunnen gaan dan met een klassiek EPC-contract en sneller vooruitgang kunnen boeken om de doelstellingen 2030-2050 te behalen.”

Energie-efficiënte voor de stadsgebouwen

In de komende jaren zullen verschillende grote en kleinere energiebesparende aanpassingen uitgevoerd worden aan de gebouwen van de stad, zowel aan de gebouwen zelf als aan de technische installaties. Dit gaat van het vernieuwen van daken en buitenschrijnwerk tot het renoveren van verwarmingsinstallaties en ventilatie, het verbeteren van de verlichting, het optimaliseren van regelingen en het voorzien van een eigen energieproductie met PV-panelen op verschillende locaties.

In de Stadsschouwburg bijvoorbeeld worden de daken en ramen vernieuwd. Ook wordt een nieuwe stookplaats geïnstalleerd en worden de luchtgroepen in De Foyer vervangen. Dit alles zal niet alleen een mooie energiebesparing van meer dan 39% opleveren maar ook een betere luchtkwaliteit en meer comfort voor de bezoekers.

In de Sporthal De Witte Molen kan maar liefst 49% bespaard worden op de energiefactuur dankzij de isolatie van het dak, de plaatsing van zonnepanelen en de vernieuwing van de stookplaats, de luchtgroepen en de verlichting.

Schepen Bart De Bruyne: “Er wordt ook werk gemaakt van de verbetering van de luchtkwaliteit in de scholen, zoals bijvoorbeeld in De Droomballon waar de ventilatie – en dus ook het comfort - in de klassen verbeterd zal worden met individuele klasunits.”

De uitvoering van het contract start op 1 januari 2022. In totaal zullen er voor 8,5 miljoen euro aan renovaties en energiebesparende investeringen uitgevoerd worden die de energiekost van Sint-Niklaas met 39% zullen doen dalen. Dit betekent na 10 jaar een besparing van ruim 1 miljoen euro en een vermindering van de CO2-uitstoot van de stad met meer dan 2.600 ton.

“Bij Luminus willen we bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten”, verduidelijkt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “Een EPC-contract zoals hier in Sint-Niklaas kadert volledig in onze strategie om onze klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen en de stroom die ze toch nodig hebben zelf op hernieuwbare wijze te produceren. We zijn er trots op dat we samen met onze filialen, zoals Luminus Solutions en ATS, de openbare sector helpen bij zijn energietransitie.”

Over Sint-Niklaas

Sint-Niklaas maakt zich klaar voor de toekomst. Onder de noemer ‘OK Toekomst’ (https://www.sint-niklaas.be/oktoekomst) laten we een blik vooruit zien. We vermaken de publieke ruimte tot ontmoetingsplekken voor bewoners en bezoekers, met voldoende plaats voor traag verkeer, water en groen. De stad zet in op de ontzorging van woningrenovatie en stimuleert de opwekking van hernieuwbare energie. Samen met bedrijven zetten we een pad uit richting circulaire economie en we brengen producent en consument dichter bij elkaar via de lokale voedselstrategie. 

Het eigen energieverbruik beperken we door de openbare verlichting versneld te verledden en te investeren in de afbouw en vergroening van het wagenpark. Het strategisch vastgoedplan moet hat kader uitzetten naar een beheersbaar en betaalbaar patrimonium 2050. Voor nieuwe stadsgebouwen streven we naar klimaatneutraliteit. In bestaande gebouwen realiseren we energiebesparing via energieprestatiecontacten, intensieve energiemonitoring en gerichte totaalrenovaties.  

Over Factor 4

Als EPC-facilitator ('energie prestatie contracten') en ESCO (‘energy service company’) is Factor4 gespecialiseerd in comfort, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor niet-residentiële gebouwen, industrie, woonwijken en appartementsgebouwen.

In de rol van EPC-facilitator ondersteunen we overheden bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van EPC-projecten. We maken daarbij gebruik van onze Building Performance Contracting® benadering. Dit is een innovatieve prestatiegebaseerde aanbestedings- en contracteringsaanpak met niet enkel prestatiedoelstellingen voor energiekostenbesparing, maar ook voor restwaarde en comfort.

Om onze positie als gereputeerde en innovatieve EPC-expert in Europa te kunnen behouden, participeren we actief in toonaangevende internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het vlak van EPC: bijvoorbeeld de Europese projecten ChangeBest, EESI 2020, Transparense, EPC+, Quantum, QualitEE, GuarantEE, Falco, SENSEI, REFINE en de Task XVI expertgroep voor energieprestatiecontracten van het Internationaal Energieagentschap.

Medewerkers van Factor4 zijn door de EVO erkend als 'Certified Measurement and Verification Professional' en gebruiken het IPMVP-protocol voor het meten en verifiëren van energiebesparingen.

Over Luminus Solutions

Bij Luminus Solutions begeleiden wij onze B2B-klanten in hun energietransitie met een heel gamma aan energieoplossingen op maat voor de industrie, de zorg en de tertiaire sector. Zo helpen wij hen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, hun energieverbruik te optimaliseren en hun stroomvoorziening te beveiligen. Bijvoorbeeld met lokale energieproductie, energetische optimalisatie van gebouwen en energieprestatiecontracten. Samen met dochteronderneming VMI Engineering & Contracting ontwikkelen wij al meer dan 25 jaar projecten rond warmtekrachtkoppeling en ononderbroken stroomvoorziening. Met een aanpak en oplossing op maat dimensioneren, ontwerpen, bouwen en onderhouden wij onze installaties volgens de noden van onze klanten, met grote aandacht voor innovatie en een optimaal rendement. Zo werd VMI een gevestigde waarde op de Belgische, Zwitserse en Franse markt. Beide bedrijven zijn sinds 2016 onderdeel van Luminus en Dalkia.

Brecht Snoeks

Communication Manager, Luminus

Jan Smet

Diensthoofd communicatie, stad Sint-Niklaas

Veerle Stuer

Afdelingshoofd plannen & ontwikkelen, stad Sint-Niklaas

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be