Ter gelegenheid van Global Wind Day huldigen NRB, Luminus en Sogepa de windturbine van NRB op het bedrijventerrein Hauts-Sarts in

Deze windturbine, met een maximaal vermogen van 2,99 MW, werd in 2021 gebouwd op de site van het IT-bedrijf NRB en is de eerste turbine op het bedrijventerrein Hauts-Sarts in Herstal. Ze werd op dinsdag 14 juni ingehuldigd in aanwezigheid van de ministers Frédéric Daerden en Philippe Henry, Pascal Laffineur, CEO van NRB, Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, en Cédric Swennen, algemeen directeur van SPI.

NRB: vermindering van de koolstofvoetafdruk voor groene IT

In 2021 bouwde Luminus de eerste windturbine van het bedrijventerrein Hauts-Sarts in Herstal op de site van het IT-bedrijf NRB. Deze installatie is de verdienste van de nv Demainvest (partnership tussen Luminus (51%) en Sogepa (49%)), die tot doel heeft bedrijven te ondersteunen bij hun energietransitie.   

De 185 meter hoge windturbine van NRB heeft een maximaal vermogen van 2,99 MW en produceert jaarlijks 7.322 MWh. NRB zal 90% van de geproduceerde energie zelf verbruiken; de overige 10% zal in het net geïnjecteerd worden. Dankzij de installatie van deze windturbine van Enercon (type E115) zal NRB jaarlijks 3.097 ton CO2 kunnen besparen en minstens 50% van de elektriciteitsbehoefte van de vestiging van NRB in Herstal kunnen dekken.

“De installatie van deze windturbine is een belangrijke stap in het proces – dat al enkele jaren aan de gang is – om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, verduidelijkt Pascal Laffineur, Chief Executive Officer van NRB. “Als een van de belangrijkste IT-dienstverleners van het land zijn we er erg trots op dat we de eerste windturbine van deze grootte in Wallonië, die 50% van onze elektriciteitsbehoefte zal dekken, op onze site mogen verwelkomen. Dit is dus een grote stap in de richting van een groen IT-aanbod.”

Herstal en zijn industrieterrein herbergen een groot aantal bedrijven, waarvan sommige, zoals NRB, internationaal erkende Waalse paradepaardjes zijn. Gezien de urgentie van het klimaat en de stijging van de energiekosten is de komst van de eerste windturbine in Hauts-Sarts een voorbode van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energieprojecten in de nabije toekomst”, aldus Frédéric Daerden, waarnemend burgemeester van Herstal en viceminister-president en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen van de Franse Gemeenschap.

“In een context van economisch herstel is de energietransitie een essentiële dimensie van een veerkrachtiger samenlevingsmodel, waarvan we de ontwikkeling moeten aanmoedigen", benadrukt Philippe Henry, Waals minister van Klimaat en Energie. “NRB is ook een goed voorbeeld van een transversale aanpak waarbij ecologie en economie worden gecombineerd”.

Een groen project gedragen door medewerkers van NRB

Het idee ontstond in 2017. Van begin tot eind duurde het vijf jaar om het project te voltooien. “Na het aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen werden in maart 2021 de eerste put gegraven, werd de veiligheidsperimeter ingesteld, werden de werfketen geïnstalleerd en kwamen de grote machines aan op de werf. We hebben de funderingen geplaatst, de kabels getrokken en de site heringericht, met name de parking”, vertelt Didier Mosbeux, technisch coördinator bij de afdeling Facility Management van NRB. Vandaag is de windturbine operationeel: eind januari van dit jaar produceerde de machine haar eerste kilowatt.

“De wieken van de windturbine werden op een vrijdag om 3 uur 's nachts geleverd”, voegt Didier Mosbeux eraan toe. “Ik was daar ter plaatse, ik wilde dat absoluut niet missen. Maar het uitzonderlijk vervoer was 65 meter lang en geraakte niet op de werf: in een bocht verhinderde een berm de doorgang van het voertuig, het was een kwestie van centimeters. Tegen de tijd dat men de afgraving van de berm had georganiseerd, was het 6 uur 's morgens. De werknemers die op dat uur op de werf aankwamen, namen foto's van de werkzaamheden. De sfeer was fantastisch. Het is een mooie herinnering.” Op het interne sociale netwerk van NRB hield Didier Mosbeux een dagboek bij van de bouw van de windturbine. De medewerkers konden op die manier de voortgang van de werkzaamheden dagelijks volgen en waren zeer enthousiast en betrokken.

Demainvest: bedrijven helpen bij de financiering van hun energietransitie   

Deze windmolen is niet alleen de allereerste turbine van het bedrijventerrein Hauts-Sarts, maar ook het eerste concrete resultaat van Demainvest nv, een publiek-private samenwerking (PPS) tussen Luminus en Sogepa (Waalse beheer- en participatiemaatschappij). Deze naamloze vennootschap, voor 49% in handen van Sogepa en voor 51% van Luminus, heeft tot doel de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van projecten op het vlak van energie-efficiëntie, elektriciteitsbevoorrading en energie- en warmteproductie voor bedrijven te financieren.    

Philippe Buelen, Voorzitter van Demainvest nv, benadrukt dat “deze windmolen via het netwerk eveneens groene stroom zal leveren aan 3 bedrijven uit de portefeuille van SOGEPA, namelijk BRITTE-MUSTAD, ICARUS en PROXY SERVICES SPRL, die goed zijn voor 410 banen en die samen 13.450.751 euro aan toegevoegde waarde zullen realiseren. Kortom, in een tijd waarin de opwarming van de aarde een feit is en bedrijven niet altijd de financiële middelen hebben om te investeren in de energietransitie, biedt Demainvest hen een brede waaier van oplossingen aan om hen te begeleiden en zo hun concurrentievermogen veilig te stellen. Luminus levert de expertise en tools die nodig zijn om de verschillende projecten uit te voeren, en staat in voor de operationele activiteiten.”

Luminus: windenergie voor meer dan 359.000 gezinnen

Met zijn 259 windmolens beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 658 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 359.000 gezinnen met groene stroom. Als belangrijke en verantwoordelijke speler en als nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht draagt Luminus bij aan een industriële oplossing voor de energietransitie, door zijn klanten innovatieve oplossingen te bieden op het vlak van energie-efficiëntie en door massaal te investeren in hernieuwbare energie. Luminus bouwt windmolens op de parkeerterreinen of opslagsites van zijn klanten in industriezones. Die klanten verliezen bijna geen ruimte en verbruiken 100% hernieuwbare energie die rechtstreeks op hun site geproduceerd wordt.   

Grégoire Dallemagne, Chief Executive Officer van Luminus“Dit project bij NRB kadert perfect binnen onze ambitie om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Ik wil NRB hierbij bedanken voor het vertrouwen. Om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen en in een context van stijgende energieprijzen, biedt de installatie van windturbines op bedrijventerreinen ondernemingen de kans om een succesvolle drievoudige transitie te maken: economisch, maatschappelijk en ecologisch. Zo kunnen we het concurrentievermogen van onze bedrijven verhogen, onze CO2-uitstoot beperken en de aantrekkingskracht van Wallonië vergroten. Met de installatie van deze turbine op zijn site kan NRB zijn ecologische voetafdruk verkleinen door zelf de groene stroom te produceren die het bedrijf nodig heeft. Het voorbeeld van deze windturbine op de site van NRB staat symbool voor de bijdrage die Luminus wil leveren aan de decarbonisatie. We hebben nog 8 jaar om onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen. Nu de Waalse regering haar doelstellingen inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen wil aanscherpen, kunnen we haar alleen maar aanmoedigen om andere bedrijven toegang te geven tot groene energie, die lokaal en zonder CO2-uitstoot wordt geproduceerd, door de ontwikkeling van windenergie op de Waalse bedrijventerreinen te stimuleren.”

 

Over de NRB Groep
Met een geconsolideerde omzet van 502 miljoen euro in 2021 en 3300 werknemers is de NRB Groep een van de belangrijkste Belgische spelers in de ICT-sector. NRB positioneert zich als de ICT-partner die zijn klanten ondersteunt bij hun digitale transformatie. Voortbouwend op de technologische evolutie en innovatie wil NRB hun de beste oplossingen bieden, aangepast aan hun omgeving. In dit kader biedt NRB een breed spectrum aan IT-diensten, gebaseerd op vier assen: consultancy, software, infrastructuur & hybride cloud, en managed staffing.

NRB richt zich op een breed scala van sectoren: de publieke en sociale sector, de energie- en nutssector, de financiële sector en de industrie. Een team is toegewijd aan Europese en internationale instellingen en bedrijven. Alle dochterondernemingen van de NRB Groep bieden sectorspecifieke oplossingen en profiteren daarbij van de omvang, ICT-infrastructuur en andere ondersteuning van de groep.

Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be

Contact voor de pers:

Stéphanie De Bock, Director Marketing & External Communications
NRB nv | Parc industriel des Hauts-Sarts | 2e avenue, 65 | 4040 Herstal
T : +32 478 36 04 84
E : [email protected]

(meer foto's worden in de komende uren opgeladen)

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

[email protected]

www.luminus.be