Wereldklimaatdag: Luminus en Hydro maken na twee jaar exploitatie de balans op van de windturbine van Hydro

Naar aanleiding van Wereldklimaatdag op 8 december hebben Luminus en Hydro op het bedrijventerrein Ghlin-Baudour Nord een infosessie over groene energie georganiseerd. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van twee jaar exploitatie van de windturbine op de site van Hydro, de eerste windturbine op het bedrijventerrein die in maart 2019 in dienst werd genomen. Tijdens deze sessie kwam men ook terug op de Waalse doelstellingen inzake hernieuwbare energie.

Samen voor een CO2-neutrale toekomst
De infonamiddag werd bijgewoond door het stadsbestuur van Bergen, door de Voorzitter en de algemeen directrice van de intercommunale IDEA, door Jean-Marc Moulin, Sustainability Director bij Hydro, en door Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. Het event stond in het teken van het belang van groene energie en de rol van hernieuwbare energie voor bedrijven.

Luminus lichtte zijn ambities op korte termijn toe op vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het Waals Gewest en meer in het bijzonder in de streek van Bergen, evenals zijn acties op het vlak van biodiversiteit en zijn innoverende projecten voor de productie van groene waterstof.

Samen met IDEA, het territoriaal ontwikkelingsagentschap van de regio Coeur du Hainaut, benadrukte Luminus het belang van een Waalse strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen die het concurrentievermogen van onze Waalse bedrijven verhoogt, de Waalse regio veerkrachtiger en aantrekkelijker maakt en bovendien toelaat onze uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. De installatie van een windturbine bij Hydro kadert binnen de strategie van IDEA om de productie van hernieuwbare energie in zijn bedrijvenparken te stimuleren en de bedrijven competitiever te maken op het vlak van energie.

Jacques Gobert, Voorzitter van IDEA: “Sinds twee jaar ondersteunt IDEA resoluut de ontwikkeling van windenergieprojecten in industrieparken. De doelstelling is tweeledig: 1/ Op ambitieuze wijze bijdragen aan de energietransitie van de regio Coeur du Hainaut, met name door het potentieel aan windenergie te maximaliseren en samen met de operatoren op coherente wijze projecten te ontwikkelen. 2/ De aantrekkelijkheid van de regio en de competitiviteit van de bedrijven op het vlak van energie verhogen om zo de lokale werkgelegenheid nog sterker te verankeren.”

Dit initiatief wordt ook toegejuicht door Jean-Marc Nollet, medevoorzitter van Ecolo: “Door economische ontwikkeling, bescherming van het leefmilieu en sociaal welzijn met elkaar te verzoenen, kadert dit project binnen de ambitie van het Wallonië van morgen: een ecologische, eerlijke en solidaire energietransitie.”

Duurzaamheid zit diep verankerd in het DNA van Hydro

Hydro heeft een economische en ecologische balans opgemaakt van de twee en een half jaar dat zijn windturbine – die jaarlijks ongeveer 6.500.000 kWh hernieuwbare energie produceert – wordt geëxploiteerd.  De Hydro-fabriek in Ghlin, die bijna 9.000.000 kWh per jaar verbruikt, haalt ongeveer 65% van zijn stroom rechtstreeks uit deze windturbine. De 180 meter hoge turbine vermijdt een jaarlijkse uitstoot van 2.800 ton CO2. Die besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 1.200 wagens op basis van 15.000 km/jaar of 450 huishoudens met een gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning/jaar.

Ter herinnering: Hydro is een volledig geïntegreerd aluminiumbedrijf met 30.000 werknemers in 140 vestigingen in 40 landen over de hele wereld. De productiesite in Ghlin is gespecialiseerd in het recycleren van aluminiumschroot tot nieuw aluminium (productie van 92.000 ton in 2020).

Hydro levert verantwoord aluminium met een van de laagste koolstofvoetafdrukken ter wereld. De fabriek in Ghlin en alle Hydro-vestigingen in Europa zijn ASI-gecertificeerd (Aluminium Stewardship Initiative). De investering in deze windturbine – ondertussen reeds meer dan 2 jaar geleden – kadert perfect binnen de duurzaamheidsstrategie van Hydro, die erop gericht is de toelevering, de productie en de producten milieuvriendelijker te maken en het assortiment klaar te maken voor de kringloopeconomie.

 “Momenteel ontwikkelen we de schoonste en meest energiezuinige technologie om aluminium te produceren”, verduidelijkt Bruno D’hondt, EVP Hydro Extrusion Europe. “Ons doel bestaat erin onze ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen en onze productie op termijn CO2-neutraal te maken. We zullen onze klanten de kans bieden CO2-neutrale grondstoffen te gebruiken om zo bij te dragen tot een duurzamere wereld”, voegt hij eraan toe.

Een eco-logische investering

Door op hun site een windturbine te installeren, besparen de bedrijven op hun energiefactuur, dragen ze bij aan de productie van groene energie en verbruiken ze 100% hernieuwbare energie die rechtstreeks ter plaatse wordt opgewekt.  Het produceren van groene stroom met windturbines vraagt veel minder ruimte (slechts 20 m x 20 m) en investeringen dan doorgaans wordt gedacht.

Catherine Marneffe, schepen voor Ecologische Transitie, Biodiversiteit, Energie-Klimaat en Overheidsopdrachten: "Globaal denken, lokaal handelen, is een noodzaak voor het klimaat, maar het is ook een kans om onze energiebehoeften en onze energievoorziening weer onder controle te krijgen. Hoe meer de elektriciteitsproductie gedecentraliseerd is en van verschillende bronnen afkomstig is, hoe veerkrachtiger onze gemeenten zullen zijn." 

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Luminus is de grootste producent van onshore windenergie en waterkracht in België. Het beschikt over een park met 255 windturbines en een geïnstalleerd vermogen van 646 MW, goed voor de bevoorrading van bijna 352.250 Belgische gezinnen met groene stroom.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus:  “Met zijn massale investeringen in hernieuwbare energie draagt Luminus actief bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. Door windturbines op het bedrijventerrein te installeren, ondersteunen we ook de Waalse economische heropleving door het concurrentievermogen van de Waalse bedrijvenparken te vergroten. Deze acties kaderen perfect binnen onze bestaansreden: samen bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Om de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden het hoofd te kunnen bieden, hebben we ondersteuning en een sterk regelgevingskader nodig, aangezien het steeds moeilijker wordt om vergunningen te krijgen voor onze hernieuwbare-energieprojecten.”

 

 

 

Over Hydro

Hydro is een toonaangevend aluminium- en energiebedrijf dat zaken doet en samenwerkingsverbanden opbouwt voor een duurzamere toekomst. Sinds 1905 zet Hydro natuurlijke hulpbronnen om in waardevolle producten voor mensen en bedrijven en heeft daarmee een veilige en zekere werkplek gecreëerd voor onze 30.000 medewerkers in meer dan 140 locaties en 40 landen.

Vandaag de dag bezit en exploiteert Hydro meerdere bedrijven en investeert het bedrijf in duurzame industrieën. Hydro is aanwezig in een groot aantal marktsegmenten op het gebied van aluminium en metaalrecycling en traditionele en duurzame energie.  Hydro neemt het voortouw in de richting van een duurzamere toekomst door meer leefbare gemeenschappen te creëren door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren om te zetten in producten en oplossingen.

Aluminium is één van de weinige materialen dat oneindig recyclebaar is zonder kwaliteitsverlies. In ons streven naar een circulaire economie investeren we dan ook wereldwijd in een uitbreiding van onze recyclingcapaciteit. Eén van onze recyclingsites is gevestigd in Ghlin.

 

Over IDEA

IDEA is het territoriaal ontwikkelingsagentschap van de regio Coeur du Hainaut en is actief op het grondgebied van 27 gemeenten die samen meer dan 540.000 inwoners tellen. Het multisectorale agentschap met meer dan 320 werknemers vervult talrijke taken van algemeen belang, zoals economische ontwikkeling (onthaal van investeerders, hulp bij hun vestiging enz.), ruimtelijke ordening (uitvoering van ruimtelijke plannen, renovatie van stadskankers, stadsvernieuwing enz. ), overstromingsbestrijding, waterproductie/-distributie aan de industrie, afvalwaterzuivering, ontwikkeling van duurzame energieprojecten (windenergie, geothermische energie, biomassa enz.), diverse studies en projecten ten behoeve van de aangesloten gemeenten enz.

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be