Wilde fauna en productie van hernieuwbare energie: een goede match?

Luik, 18/05/22 - Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Biodiversiteit heeft Luminus een panel van deskundigen bijeengebracht om het met de verschillende betrokken actoren te hebben over biodiversiteit en hernieuwbare energie. Luminus, dat wil bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waarbij bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten, wilde tijdens deze studiedag de uitwisseling van kennis en ervaringen centraal stellen.

Op woensdag 18 mei heeft Luminus in Luik een honderdtal personen verwelkomd in het kader van een studiedag over de energietransitie, de productie van hernieuwbare energie en de oplossingen om de biodiversiteit te beschermen en zelfs te bevorderen. Deze eerste editie kende een groot succes.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Bij de energietransitie moeten we blijk geven van het grootste respect voor de natuur en de biodiversiteit. Vandaag kunnen we het niet meer hebben over hernieuwbare-energieproductie zonder na te denken over de integratie van de productie-eenheden zoals windturbines en waterkrachtcentrales – twee sectoren waarin Luminus nummer 1 is in België – in de omgeving. Als gebruiker van natuurgebieden wil Luminus de impact van zijn activiteiten op de biodiversiteit zoveel mogelijk beperken en de lokale biodiversiteit zelfs verrijken.”

Dit thema, waarvan de cruciale uitdagingen welbekend zijn, vormde de rode draad doorheen de uiteenzettingen van de aanwezige sprekers, om zo de verschillende standpunten te kunnen vergelijken: deskundigen van Luminus of EDF, onderzoekers, vertegenwoordigers van de milieu- en biodiversiteitssector, bevoegde overheden enz. Het doel van de debatten bestond erin een denkproces op gang te brengen om de gangbare praktijken te verbeteren en in alle transparantie de lopende onderzoeksprojecten vooruitgang te doen boeken.

Innovatieve oplossingen voor de bescherming van de wilde fauna

De ochtendsessie, die in het teken stond van het Life4Fish-project, ging over de implementatie van innovatieve oplossingen voor de bescherming van de trekvissen in de Maas, met name de jonge zalm en de zilverpaling. Verschillende actoren van het project, dat via het LIFE-fonds de steun van de Europese Commissie geniet, waren aanwezig om het reilen en zeilen van het project toe te lichten.

Pierre Theunissen, Senior Project Manager Luminus: “De eerste resultaten van de geïmplementeerde oplossingen lijken aan te tonen dat waterkrachtproductie en een veilige migratie van de trekvissen perfect verenigbaar zijn, op voorwaarde dat de meest innovatieve technieken worden gebruikt, zoals het stroomafwaartsmodel en de nieuwe eco-duurzame turbines in Monsin.”

Tijdens de namiddagsessie stond de productie van (onshore) windenergie centraal. Tijdens het eerste deel, dat gewijd was aan de beperking van de impact van windturbines op vleermuizen, werd van gedachten gewisseld tussen deskundigen van Luminus, wetenschappers en vertegenwoordigers van verenigingen en overheidsinstanties. Het tweede deel van de namiddagsessie ging over de compenserende maatregelen en het ecologische netwerk, de gevolgen van menselijke activiteiten voor de vogelpopulaties en de oplossingen die worden geïmplementeerd om de impact op de biodiversiteit maximaal te beperken.

Op basis van die besprekingen kwam men tot de volgende gemeenschappelijke conclusie: “Zoals elke menselijke activiteit moet de productie van elektriciteit met behulp van windturbines gepaard gaan met respect voor de omwonenden en de biodiversiteit”, aldus Xavier Leblanc, Wind Business Director bij Luminus. “En we zien op dat vlak zeer bevredigende resultaten, zoals blijkt – om een recent voorbeeld te geven – uit de aanwezigheid van stormmeeuwen in de buurt van ons windpark Ghlin-Baudour, dat onlangs werd bevestigd door een ornithologisch rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.” Een biodiversiteitsstrategie die Luminus rechtstreeks verankert in de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Samen maken we het verschil voor een CO2-neutrale energietoekomst

De teams van Luminus zorgen er elke dag voor dat hun projecten een reële toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij, niet alleen op het vlak van groene-energieproductie, maar ook in het belang van de natuur. Sterker nog: met zijn projecten wil Luminus concrete maatschappelijk verantwoorde acties ondernemen om de strijd aan te gaan met de klimaatverandering.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Elektrificatie is de hoeksteen van de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering. Elektrificatie is de basis van onze bestaansreden en vormt de kern van onze inspiratie voor een toekomst zonder CO2-uitstoot waar hernieuwbare energie centraal staat. In 10 jaar tijd hebben we bijna een miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie en vandaag zijn we nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht. Natuurlijk doen we dit met het grootste respect voor de omwonenden en de fauna en flora om ons heen.”

L4F NL.pdf

PDF - 232 Kb

Wind biodiv NL.pdf

PDF - 209 Kb
Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be