Windturbine op de site van Gadot Belgium officieel ingehuldigd door gouverneur Van Cauter en burgemeester en schepenen van Stad Gent

Vandaag is de windturbine die Luminus heeft gebouwd op de site van Gadot Belgium officieel ingehuldigd. Bijzonder aan deze windturbine, gelegen aan het Mercatordok in de Gentse havenzone, is dat Stad Gent via de gemeentelijke holding Zefier mee investeerde in de windturbine. Zo komt deze ten goede aan alle Gentenaren, want de opbrengst van de stad zal integraal gaan naar maatregelen om Gentenaars te helpen hun energieverbruik sneller te laten dalen en te investeren in hernieuwbare energie.

100% groene en lokale stroom voor Gadot Belgium

Gadot Belgium is een belangrijke speler in de distributie en logistiek van chemische producten. Het bedrijf verscheept en verhandelt vloeibare en droge chemicaliën, basisproducten en oliën over de hele wereld, met een focus op Israël en West-Europa. 

De windturbine die vandaag officieel werd ingehuldigd heeft een rotordiameter van 138 meter en een tiphoogte van 180 meter. Met een geïnstalleerde capaciteit van 4,2 MW zal de windturbine elk jaar meer dan 10.000 MWh groene energie produceren, hetzij het jaarlijks verbruik van ongeveer 2.900 gezinnen. De lokaal opgewekte groene stroom is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 2.120 on CO2 (eq.), in vergelijking met de gemiddelde Belgische elektriciteitsmix. Dit komt overeen met de uitstoot van ongeveer 750 dieselwagens. Gadot Belgium zal ongeveer de helft van de geproduceerde groene stroom lokaal op zijn site gebruiken en zal zo zijn activiteiten gevoelig verduurzamen.

Wim De Windt, CEO van Gadot Belgium: « Met de komst van deze state-of-the-art windturbine beschikt Gadot over een vermogen van maar liefst 10.000 MWh aan hernieuwbare energie op het eigen grondgebied. Hiermee versnellen we onze transformatie tot de meest duurzame gespecialiseerde terminal en CMO in onze regio. Meer dan 70% van alle elektriciteit en warmte die we nodig hebben, zal uit hernieuwbare bronnen worden gegeneerd. Zo maken we vandaag het verschil voor de generaties van morgen. We zijn Luminus erkentelijk voor het professionele partnership. Samen met Zo-Fier verwelkomen we ook alle Gentenaren op onze terminal. De Gentse multimodale haven staat vandaag weer een stap dichter bij klimaatneutraliteit. De industrie toont daarbij de weg. We zijn een belangrijke sleutel tot een duurzame én voorspoedige toekomst. »

Gemeentelijke participatie in windprojecten

De windturbine is eigendom van Zo-Fier nv, een gemeenschappelijk filiaal van Luminus en Zefier dat zich toelegt op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie.

Luminus en Zefier willen de omwonenden zo veel mogelijk betrekken bij deze projecten rond hernieuwbare energie. Zefier is reeds actief in 168 gemeentes, goed voor 4,2 miljoen inwoners of 65% van de Vlaamse bevolking. Via de participatie van Zefier in Zo-Fier kunnen de gemeentelijke aandeelhouders van Zefier participeren in windprojecten van Luminus in hun gemeente.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “In een context van geopolitieke, economische en klimaatuitdagingen, is het meer dan ooit essentieel om onze klanten te helpen hun energiefactuur en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij deze windturbine verlaagt Gadot zijn energiefactuur en verhoogt het zijn concurrentievermogen. Ik wil hen van harte bedanken voor het vertrouwen. Bovendien is deze windturbine het toonvoorbeeld van een goede samenwerking tussen ontwikkelaars en lokale overheden. Door deze windturbine op te nemen in Zo-Fier worden alle Gentenaren betrokken bij dit project. Geen betere manier om af te stappen van fossiele brandstoffen dan samen te werken en samen te investeren in hernieuwbare energie.”

Participatie van Stad Gent

Stad Gent verzocht Zefier om voor 49% mee in de windturbine bij Gadot Belgium te investeren. Luminus participeert voor 51%. De opbrengst van de stad zal integraal gaan naar maatregelen om Gentenaars te helpen hun energieverbruik sneller te laten dalen en te investeren in hernieuwbare energie. De windturbine komt dus ten goede aan alle inwoners van de stad.

Tine Heyse, bestuurder Zefier en Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen van Stad Gent: “De opbrengst van de windturbine bij Gadot gaat naar maatregelen om Gentenaren te helpen om energie te besparen en zelf te investeren in hernieuwbare energie. Gent wil zo snel mogelijk overschakelen naar 100% groene energie. Een goede zaak voor de stad, het klimaat én onze energiezekerheid.”
Sami Souguir, schepen van intercommunales en financiële participatie: “Voor onze stad ​ is participeren in deze windturbine een buitenkans. Niet alleen zorgt ze jaarlijks voor grote hoeveelheden lokaal opgewekte stroom. De investering van 2,9 miljoen euro via Zefier CVBA betaalt zichzelf de komende 25 jaar terug én we verwachten een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 35.000 euro.”
“Inzetten op hernieuwbare en lokaal opgewekte energie is cruciaal om tot een fossielvrije samenleving te komen. Ik ben zeer blij dat we in Gent opnieuw een mooie stap zetten in dit verhaal, die ons zal helpen om van Gent een nog meer duurzame en klimaatvriendelijke stad te maken., voegt burgemeester Mathias De Clercq toe.
Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen: “De Gentse kanaalzone is een gebied waarin samenwerken de basis vormt om beter te doen en men niet denkt in tonnages, maar in toegevoegde waarde en afbouw van CO2-uitstoot. Het streven naar duurzaamheid is hier al lang geen kwestie meer van een beleidskeuze of van imagodenken. Het is een rationele beslissing die leidt tot kansen en economische groei. Door de samengang van verschillende industrieën en kennisinstellingen leent de Gentse kanaalzone zich uitstekend om deze voortrekkersrol op te nemen.”

Strijd tegen de klimaatverandering: een werk van elke dag

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie en is de nummer één in windenergie op het vasteland en waterkracht in België. Met zijn 270 windturbines beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 698 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 381.6000 ​ gezinnen met groene stroom.

 

 

 

Brecht Snoeks

Communication Manager, Luminus

 

Wim De Windt

CEO Gadot Europe, Gadot Belgium

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be