Wolfsbusch windpark: naar een nog groenere toekomst in provincie Luik met EolSPI

Op initiatief van de gemeente Amblève (Amel) heeft het project voor een windpark in Wolfsbusch in juni 2024 een beslissende stap voorwaarts gezet met de aanstelling van EolSPI (Consortium Luminus - SPI/T4T) als officiële ontwikkelaar. Dit project werd in 2022 gelanceerd en heeft als doel bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de provincie Luik door de productie van hernieuwbare elektriciteit. Dit is het eerste project van EolSpi in de Duitstalige Gemeenschap en het derde windproject in de gemeente Amblève.

Gezamenlijk persbericht Luminus - EolSPI - Commune d'Amblève

Achtergrond en partners

SPI, het agentschap voor territoriale ontwikkeling van de provincie Luik, gesteund door 84 gemeenten en de provincie zelf, wil duurzame territoriale ontwikkeling bevorderen. Dit omvat, in samenwerking met bedrijvenparken (hier het PAE in Kaiserbaracke), de productie van hernieuwbare energie, zoals de bouw van windparken, om bij te dragen aan de ontwikkeling van energiegemeenschappen.

Luminus, zowel elektriciteitsproducent als leverancier van elektriciteit en gas, is nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht ​ in België. Voor Luminus is de strijd tegen klimaatverandering een werk van elke dag. Het bedrijf heeft er zijn bestaansreden van gemaakt: bouwen aan een CO2neutrale energietoekomst, waar bescherming van de planeet, het menselijk welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Hun lokale verankering in de provincie Luik is een van de kernwaarden.

SPI (via dochteronderneming T4T) en Luminus werken samen om windparkprojecten te ontwikkelen via hun gezamenlijke dochteronderneming, EolSPI.

Windpark Wolfsbusch

Dit windmolenpark, gelegen in de Wolfsbusch, in een sparrenbos langs de E42, op grondgebied van gemeente Amblève, zal een capaciteit hebben van 24,8 MW, met 4 tot 5 windturbines. De geschatte productie komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 23.000 gezinnen en zal de uitstoot ​ 11.600 ton CO2 vermijden.

Met dit derde windmolenpark wil de gemeente Amblève haar steentje bijdragen aan de productie van hernieuwbare energie.

De werkmaatschappij

Het windpark zal worden geëxploiteerd door een bedrijf waarin EolSPI een belang van 50,01% zal hebben.

De gemeente Amblève kan als overheidsinstantie voor 25% deelnemen aan het project. Ze kan ook beslissen om niet deel te nemen of om deel te nemen met een lager percentage dan wordt voorgesteld. De aanvankelijk voor de gemeente gereserveerde aandelen (25%) zullen dan, naar keuze van de gemeente Amblève, worden aangeboden aan een andere door haar aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon (bv. andere gemeenten, Duitstalige Gemeenschap) of aan de burgercoöperatie Courant d'air.

Ten slotte zal 24,99% in handen komen van de burgercoöperatie Courant d'air, waardoor burgers rechtstreeks financieel kunnen deelnemen aan het project.

Hoe Amblève mee zal genieten

De gemeente Amblève zal een aantal financiële voordelen genieten. Ze zal profiteren van een directe vergoeding en de mogelijkheid van extra inkomsten door haar eventuele deelname in de exploitatiemaatschappij.

Horizon 2027

Alle beslissingen over het windmolenpark Wolfsbusch werden unaniem genomen door de gemeenteraad en/of het gemeentecollege van Amblève.

Na de aanwijzing van EolSPI door de gemeenteraad van Amblève op 21 juni 2024 is de vergunningsprocedure gestart. Deze omvat een milieueffectbeoordeling en een gecombineerde plannings- en milieuvergunning, met raadpleging van het publiek. De bouw van de windturbines is gepland voor 2027, afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Dit nieuwe windmolenparkproject is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst voor de provincie Luik en integreert de doelstellingen voor economische ontwikkeling en energietransitie van de verschillende partners.

Martine Moreau

Martine Moreau

Communication Manager, Luminus


Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Over SPI

SPI is het agentschap voor regionale ontwikkeling van de provincie Luik. ​ Het werkt samen met lokale overheden en bedrijven en ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun projecten om banen en toegevoegde waarde te creëren in de regio.

In overeenstemming met het strategisch plan 2023-2025 geeft het bedrijf duurzaamheid vorm aan zijn strategische werkterreinen, of het nu gaat om ruimtelijke ordening, territoriale intelligentie, bedrijfslocatie en -diensten of vastgoedondersteuning.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be